November 14, 2018, 6:15 pm
Home Achizitii publice

ACHIZITII PUBLICE

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Achizitii publice efectuate in perioada 01.01.2018 - 31.01.2018

Vizualizeaza

2 Achizitii publice efectuate in perioada 01.02.2018 - 28.02.2018  Vizualizeaza
3 Achizitii publice efectuate in perioada 01.03.2018 - 31.03.2018 Vizualizeaza
4 Achizitii publice efectuate in perioada 01.04.2018 - 30.04.2018 Vizualizeaza
5 Achizitii publice efectuate in perioada 01.05.2018 - 31.05.2018 Vizualizeaza
6 Achizitii publice efectuate in perioada 01.06.2018 - 30.06.2018 Vizualizeaza
7
Achizitii publice efectuate in perioada 01.07.2018 - 31.07.2018
Vizualizeaza
8 Achizitii publice efectuate in perioada 01.09.2018 - 30.09.2018 Vizualizeaza
9 Achizitii publice efectuate in perioada 01.10.2018 - 31.10.2018 Vizualizeaza

Arhiva 2017

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Achizitii publice efectuate in perioada 01.01.2017 - 14.11.2017

Vizualizeaza

2 Achizitii publice efectuate in perioada 15.11.2017 - 30.11.2017 Vizualizeaza
3 Achizitii publice efectuate in perioada 01.12.2017 - 31.12.2017 Vizualizeaza