October 27, 2021, 1:46 pm
Home Achizitii publice

ACHIZITII PUBLICE 2021

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Achizitii publice efectuate in perioada 01.01.2021 - 31.01.2021

Vizualizeaza

2 Achizitii publice efectuate in perioada 01.02.2021 - 28.02.2021 Vizualizeaza
3 Achizitii publice efectuate in perioada 01.03.2021 - 31.03.2021 Vizualizeaza
4 Achizitii publice efectuate in perioada 01.04.2021 - 30.04.2021 Vizualizeaza
5 Achizitii publice efectuate in perioada 01.05.2021 - 31.05.2021 Vizualizeaza
6 Achizitii publice efectuate in perioada 01.06.2021 - 30.06.2021 Vizualizeaza
7 Achizitii publice efectuate in perioada 01.07.2021 - 31.07.2021 Vizualizeaza
8 Achizitii publice efectuate in perioada 01.08.2021 - 31.08.2021 Vizualizeaza
9 Achizitii publice efectuate in perioada 01.09.2021 - 30.09.2021 Vizualizeaza


Arhiva 2020

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Achizitii publice efectuate in perioada 01.01.2020 - 31.01.2020

Vizualizeaza

2 Achizitii publice efectuate in perioada 01.02.2020 - 29.02.2020 Vizualizeaza
3 Achizitii publice efectuate in perioada 01.03.2020 - 31.03.2020 Vizualizeaza
4 Achizitii publice efectuate in perioada 01.04.2020 - 30.04.2020 Vizualizeaza
5 Achizitii publice efectuate in perioada 01.05.2020 - 31.05.2020 Vizualizeaza
6 Achzitii publice efectuate in perioada 01.06.2020 - 30.06.2020 Vizualizeaza
7 Achizitii publice efectuate in perioada 01.07.2020-31.07.2020 Vizualizeaza
8 Achizitii publuce efectuate in perioada 01.08.2020 - 31.08.2020 Vizualizeaza
9 Achizitii publice efectuate in perioada 01.09.2020 - 30.09.2020 Vizualizeaza
10 Achizitii publice efectuate in perioada 01.10.2020 - 30.10.2020 Vizualizeaza
11 Achizitii publice efectuate in perioada 01.11.2020 - 30.11.2020 Vizualizeaza
12 Achizitii publice efectuate in perioada 01.12.2020 - 31.12.2020 Vizualizeaza

Arhiva 2019

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Achizitii publice efectuate in perioada 01.01.2019 - 28.02.2019

Vizualizeaza

2 Achizitii publice efectuate in perioada 01.03.2019 - 30.03.2019 Vizualizeaza
3 Achizitii publice efectuate in perioada 01.04.2019 - 30.04.2019 Vizualizeaza
4 Achizitii publice efectuate in perioada 01.05.2019 - 31.05.2019 Vizualizeaza
5 Achizitii publice efectuate in perioada 01.06.2019 - 30.06.2019 Vizualizeaza
6 Achizitii publice efectuate in perioada 01.07.2019 - 31.07.2019 Vizualizeaza
7 Achizitii publice efectuate in perioada 01.08.2019 - 31.08.2019 Vizualizeaza
8 Achizitii publice efectuate in perioada 01.09.2019 - 30.09.2019 Vizualizeaza
9 Achizitii publice efectuate in perioada 01.10.2019 - 31.10.2019 Vizualizeaza
10 Achizitii publice efectuate in perioada 01.11.2019 - 31.11.2019 Vizualizeaza

Arhiva2018

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Achizitii publice efectuate in perioada 01.01.2018 - 31.01.2018

Vizualizeaza

2 Achizitii publice efectuate in perioada 01.02.2018 - 28.02.2018  Vizualizeaza
3 Achizitii publice efectuate in perioada 01.03.2018 - 31.03.2018 Vizualizeaza
4 Achizitii publice efectuate in perioada 01.04.2018 - 30.04.2018 Vizualizeaza
5 Achizitii publice efectuate in perioada 01.05.2018 - 31.05.2018 Vizualizeaza
6 Achizitii publice efectuate in perioada 01.06.2018 - 30.06.2018 Vizualizeaza
7
Achizitii publice efectuate in perioada 01.07.2018 - 31.07.2018
Vizualizeaza
8 Achizitii publice efectuate in perioada 01.09.2018 - 30.09.2018 Vizualizeaza
9 Achizitii publice efectuate in perioada 01.10.2018 - 31.10.2018 Vizualizeaza
10 Achizitii publice efectuate in perioada 01.11.2018 - 30.11.2018 Vizualizeaza
11 Achizitii publice efectuate in perioada 01.12.2018 - 31.12.2018 Vizualizeaza

Arhiva 2017

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Achizitii publice efectuate in perioada 01.01.2017 - 14.11.2017

Vizualizeaza

2 Achizitii publice efectuate in perioada 15.11.2017 - 30.11.2017 Vizualizeaza
3 Achizitii publice efectuate in perioada 01.12.2017 - 31.12.2017 Vizualizeaza
 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 13 guests online