October 27, 2021, 1:47 pm
Home Anunturi APIA si MADR, Prefectura - 2021

ANUNTURI DE INTERES

PUBLIC

Nr.crt

Proiect

Pdf

1

Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

Vizualizeaza

 

OPORTUNITATE DE FINANȚARE (COMISIA EUROPEANĂ) 

Promovarea Produselor Agricole

Dorim să vă informăm pe această cale că vineri, 2 aprilie 2021, Consiliul Județean Neamț a organizat sesiunea de informare “Program multinațional – promovarea produselor agricole”, prin care instituția noastră a prezentat participanților granturile puse la dispoziție de Comisia Europeană prin acest intrument, pentru finanțarea campaniilor de promovare a produselor ecologice, a agriculturii durabile, a agroturismului local și produselor tradiționale.

Sesiunea de informare organizată online a reunit peste 35 de participanți, părți interesate din domeniul produselor agroalimentare, producători agricoli, reprezentanți ai sectorului public și privat.

Așa cum s-a menționat de către experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în timpul informării, obiectivul principal al apelului constă în sporirea competitivității acestui sector prin valorificarea piețelor agroalimentare regionale și sensibilizarea cu privire la standardele ridicate utilizate în agricultura UE. Grantul alocat de Comisia Europeană pentru acest apel de proiecte este de 82,4 milioane EUR, iar data limită pentru depunerea propunerilor este 11 mai 2021.

Conform precizărilor din ghid, propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin două organizații care trebuie să provină din cel puțin două state membre și să respecte condițiile de reprezentativitate pentru produsul sau sectorul promovat. Parteneri în consorțiu pot fi organizații profesionale din sectorul vizat de program, organizații de producători sau asociații de organizații de producători, alte organisme din sectorul agroalimentar. Sectoarele eligibile includ lactatele și brânza, uleiul de măsline și vinurile. Vă mai informăm că pe portalul oficial destinat căutării de parteneri sunt deja înregistrate 27 de  propuneri (pentru una sau mai multe tematici) din țāri precum: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Grecia, Italia, Irlanda, Kazahstan, Portugalia, Regatul Ţārilor de Jos, Republica Cehā, Spania, Suedia.

Regasiți totodată anexate documentele și informațiile suport, utile pentru elaborarea si depunerea proiectelor. In documentul word ”Informatii si linkuri” regasiti si adresele paginilor web de unde puteti descarca ghidurile sau unde puteți identifica parteneri interesati de realizarea unor parteneriate (consorții).

Reamintim, încă o dată, de termenul limită al apelului de proiecte: 11 mai 2021

Ghidul programului si alte materiale de interes se pot descarca de aici

 

Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor

cu dizabilități”

Nr.crt

Proiect

Pdf

1

Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

Vizualizeaza

 

Informare Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Sesiunea 4 Sub-măsura 15.1

 

Vă informăm că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, are în vedere lansarea celei de-a 4-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă submăsurii 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).

Perioada de desfășurare a sesiunii este 1 martie – 17 mai 2021, iar alocarea financiară este de 22.318.866 euro. Alocarea reprezintă valoarea ce va fi utilizată pentru selectarea cererilor de sprijin, respectiv valoarea estimată a cererilor de plată pentru primii doi ani de angajament (1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2022).

Sprijinul acordat prin schema de ajutor de stat are în vedere completarea măsurilor de conservare a biodiversității și a resurselor de sol pe terenuri forestiere din fondul forestier național (FFN) aplicate prin sistemul actual de reglementare a gestionării pădurilor în România, prin promovarea de angajamente voluntare care să conducă la consolidarea gestionării durabile a terenurilor forestiere, contribuind suplimentar la conservarea și creșterea biodiversității, reducerea eroziunii solului, precum și la eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Având în vedere că terenurile forestiere din FFN aflate în proprietatea publică sau privată a Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, vă transmit alăturat informațiile privind oportunitatea de a aplica la această schemă.

Pliant Masura 1.5 - vizualizeaza

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 14 guests online