October 27, 2021, 12:41 pm
Home HCL Girov 2010-2011

HCL GIROV an 2010

Nr.crt

Opis lunar HCL Girov

Vizualizare

1

Opis cu HCL pentru luna ianuarie 2010

Vizualizeaza

2

Opis cu HCL pentru luna februarie 2010

Vizualizeaza

3

Opis cu HCL pentru luna martie 2010

Vizualizeaza

4

Opis cu HCL pentru luna aprilie 2010

Vizualizeaza

5

Opis cu HCL pentru luna mai 2010

Vizualizeaza

6

Opis cu HCL pentru luna iunie 2010

Vizualizeaza

7

Opis cu HCL pentru luna iulie 2010

Vizualizeaza

8

Opis cu HCL pentru luna august 2010

Vizualizeaza

9

Opis cu HCL pentru luna septembrie 2010

Vizualizeaza

10

Opis cu HCL pentru luna octombrie 2010

Vizualizeaza

11

Opis cu HCL pentru luna noiembrie 2010

Vizualizeaza

12

Opis cu HCL pentru luna decembrie 2010

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna ian 2010

Vizualizare

1

HCL 1/2010 privind aprobarea unui parteneriat , în scopul realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL 2/2010 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 3/2010 privind aprobarea unor vanzari catre concesionari

Vizualizeaza

 

4

HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici aferenti investitiei , a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Neamt

 

Vizualizeaza

Nr.

crt

HCL Girov pentru luna februarie 2010

Vizualizare

1

HCL 5 din 16.02.2010 privind organizarea pasunatului in anul 2010

Vizualizeaza

2

HCL 6 din 16.02.2010 privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2010, precum si preturile minime de concesionare a terenurilor

 

Vizualizeaza

3

HCL 7 din 16.02.2010 privind aprobarea unor modificari HCL nr.80 din 16.11.2009, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

 

Vizualizeaza

4

HCL 8 din 16.02.2010 privind aprobarea traseului solicitat de S.C. GENERAL CONSTRUCT SA., in vederea transportului agregatelor minerale extrase din albia raului Cracau, de la balastiera la Statia de sortare–spalare Caciulesti

 

Vizualizeaza

5

HCL 9 din16.02.2010 privind modificarea H.C.L. nr. 78 / 2009

Vizualizeaza

6

HCL 10 din 16.02.2010 privind reincadrarea cu norma intreaga a bibliotecarului comunei

 

Vizualizeaza

7

HCL 11 din 16.02.2010 privind acordarea unor drepturi Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Vizualizeaza

8

HCL 12 din 16.02.2010 privind privind amenajarea respectiv înfiinţarea unei staţii de autobuz în punctul „Argintaru” din satul Gura-Vaii, comuna Girov, judeţul Neamţ

 

Vizualizeaza

9

HCL 13 din 16.02.2010 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna martie 2010

Vizualizare

1

HCL 14 din 05.03.2010 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie, aprilie, mai 2010

Vizualizeaza


2

HCL 15 din 05.03.2010 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2010

 

Vizualizeaza

 

3

HCL 16 din 05.03.2010 privind angajarea unui numar de 10 persoane conform Legii nr. 76 / 2002 pentru anul 2010

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 17 din 05.03.2010 privind aprobarea demararii formalitatilor de introducere in intravilan a unor suprafete de teren pe care urmeaza sa se construiasca

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 18 din 05.03.2010 privind concesionarea prin atribuire directa a unei suprafete de teren

 

Vizualizeaza

 

6

HCL 19 din 05.03.2010 privind aprobarea organigramei de personal,a statului de functii si numarului de personal pe anul 2010

 

Vizualizeaza

 

 

7

HCL 20 din 05.03.2010 aprobarea instrumentarii proiectului cu denumirea « Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent in comuna Girov, judetul Neamt », precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia.

 

 

 

Vizualizeaza

8

HCL 21 din 29.03.2010 privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare si nealimentare rationalizate in caz de mobilizare sau de razboi

 

Vizualizeaza

 

 

9

HCL 22 din 29.03.2010 privind privind aprobarea introducerii in intravilan a suprafetei de teren de 351.000 mp., situati in extravilanul comunei Girov punctul Ilisesti – pe care S.C. ECOLIS S.R.L. urmeaza sa construiasca Depozitul Zonal Conform pentru deseurile industriale

 

 

Vizualizeaza

 

 

10

HCL 23 din 29.03.2010 privind inaintarea unei cereri de finantare nerambursabila in cadrul Programului Operatiuneal Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS – CCE 2007 – 2013).

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna aprilie 2010

Vizualizare

1

HCL 24 din 16.04.2010 privind completarea H.C.L. nr. 15/05.03.2010 (aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010)

 

Vizualizeaza

 

2

HCL 25 din 16.04.2010 privind privind aprobarea demararii formalitatilor de introducere in intravilana suprafetei de teren de 5000 mp. pe care urmeaza sa se construiasca

 

Vizualizeaza

 

3

HCL 26 din 16.04.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “introducere teren in intravilan pentru construire Statie betoane, cladire administrativa, amenajare teren, racord utilitati

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 27 din 16.04.2010 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 28 din 16.04.2010 privind revocarea art. 9 din Hotararea Consiliului Local nr. 6/2010

Vizualizeaza

 

6

HCL 29 din16.04.2010 privind aprobarea unor vanzari de terenuri catre concesionari

Vizualizeaza

7

HCL 30 din 16.04.2010 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 19/2010

Vizualizeaza

8

HCL 31 din 23.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Girov

 

Vizualizeaza

 

9

HCL 32 din 23.04.2010 privind aprobarea nomenclatorului stradal pentru locatitatile comunei Girov, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

 

10

HCL 33din 23.04.2010 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public si privat al comunei Girov

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna mai 2010

Vizualizare

 

1

HCL 34 din 25.05.2010 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2010

 

Vizualizeaza

 

2

HCL35 din 25.05.2010 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2010

 

Vizualizeaza

 

3

HCL 36 din 25.05.2010 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a suprafetei de teren de 3264 mp. situati in domeniul privat al comunei

 

 

Vizualizeaza

4

HCL 37 din 25.05.2010 privind modificarea anexelor 1, 2 si 4 din H.C.L. nr. 32/23.04.2010

 

Vizualizeaza

5

HCL 38 din 25.05.2010 privind aprobarea unei vanzari catre concesionar

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna iunie 2010

Vizualizare

1

HCL 40 din 30.06.2010 privind privind aprobarea unor loturi de casa pentru tinerii casatorit

Vizualizeaza

2

HCL 41 din 30.06.2010 privind aprobarea unor vanzari de terenuri catre concesionari

Vizualizeaza

 

3

HCL 42 din 30.06.2010 privind atribuirea suprafetei de teren de 500 mp potrivit Legii nr.44-1994

Vizualizeaza

 

4

HCL 43 din 30.06.2010 privind aprobarea constituirii suprafetelor inscrisecurti – constructii cetatenilor comunei Girov

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna iulie 2010

Vizualizare

1

In luna iulie 2010 nu au fost aprobate hotariri de consiliu local

 

Nr.crt

HCL Girov pentru luna august 2010

Vizualizare

1

HCL 44 din 20.08.2010 privind sustinerea programului Biblionet in cadrul BiblioteciiComunale Girov

 

Vizualizeaza

2

HCL 45 din 20.08.2010 privind preluarea unei masini ATI de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Neamt

 

Vizualizeaza

 

3

HCL 46 din 20.08.2010 privind aprobarea extinderii retelii de alimentare cu apa in satele componente ale comunei si predarea catre ApaServ a retelei cu apa

Vizualizeaza

 

4

HCL 47 din 20.08.2010 privind procedura de inregistarare si radiere a vehiculelor

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 48 din 20.08.2010 privind stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice , agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor privind gospodarirea localitatilor si stabilirea faptelor care constituie contraventii in domeniul bunei gospodariri a localitatii

 

 

Vizualizeaza

 

6

HCL 49 din 20.08.2010 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren din domeniul priovat al comunei

 

Vizualizeaza

7

HCL 50 din 20.08.2010 privind aprobarea constituirii suprafetelor inscrise curti – constructii cetatenilor comunei Girov

 

Vizualizeaza

 

8

HCL 51 din 20.08.2010 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

9

HCL 52 din 20.08.2010 privind aprobarea actului constitutiv al Companie Judetene ApaServ SA

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna septembrie 2010

Vizualizare

1

HCL privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei

Vizualizeaza

2

HCL privind aprobarea unei vanzari catre concesionar

Vizualizeaza

3

HCL privind aprobarea constituirii suprafetelor inscrise curti – constructii cetatenilor comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL privind aprobarea unor loturi de casa pentru tinerii comunei

Vizualizeaza

5

HCL privind adoptarea Regulamentului de aplicare a taxelor speciale pentru anul 2011

Vizualizeaza

6

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2011

Vizualizeaza

7

HCL privind completarea anexelor 1 si 5 din H.C.L. nr. 32/23.04.2010

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna octombrie 2010

Vizualizare

 

1

HCL privind aprobarea Proiectului de Act constitutive al Asociatiei ”Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare ”

Vizualizeaza

2

HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

Vizualizeaza

3

HCL privind aprobarea modificarii bugetului local pe anul 2010

Vizualizeaza

 

4

HCL privind adoptarea unor masuri de optimizarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul comunei Girov

 

Vizualizeaza

5

HCL privind aprobarea realizarii investitiei “Extindere sistem de alimentare cu apa in sat Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

6

HCL privind aprobarea realizarii investitiei ” Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in satul Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

7

HCL privind concesionarea directa a 200 mp, teren situat in domeniul privat al comunei in vederea construirii unei capele

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna noiembrie 2010

Vizualizare

1

HCL privind aprobarea unor vanzari de terenuri catre concesionari

Vizualizeaza

2

HCL aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

 

Vizualizeaza

3

HCL privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a spatiului Cladire/Anexa a primariei si a terenului aferent

Vizualizeaza

5

HCL privind aprobarea unor zone de protectie pentru siguranta cetatenilor

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna decembrie 2010

Vizualizare

1

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni - decembrie 2010 – ianuarie, februarie 2011

Vizualizeaza

2

HCL privind aprobarea constituirii suprafetelor inscrise; curti-constructii cetatenilor comunei

Vizualizeaza

3

HCL privind incetarea unui mandat de consilier

Vizualizeaza

4

HCL privind validarea mandatului de consilier a domnului Stroia Ioan

Vizualizeaza

5

HCL privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei

Vizualizeaza

HCL GIROV an 2011

Nr.crt

Opis lunar HCL Girov

Vizualizare

1

Opis cu HCL pentru luna ianuarie 2011

Vizualizeaza

2

Opis cu HCL pentru luna februarie 2011

Vizualizeaza

3

Opis cu HCL pentru luna martie 2011

Vizualizeaza

4

Opis cu HCL pentru luna aprilie 2011

Vizualizeaza

5

Opis cu HCL pentru luna mai 2011

Vizualizeaza

6

Opis cu HCL pentru luna iunie 2011

Vizualizeaza

7

Opis cu HCL pentru luna iulie 2011

Vizualizeaza

8

Opis cu HCL pentru luna august 2011

Vizualizeaza

9

Opis cu HCL pentru luna septembrie 2011

Vizualizeaza

10

Opis cu HCL pentru luna octombrie 2011

Vizualizeaza

11

Opis cu HCL pentru luna noiembrie 2011

Vizualizeaza

12

Opis cu HCL pentru luna decembrie 2011

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna ianuarie 2011

Vizualizare

1

HCL privind validarea mandatului de consilier a domnului Stroia Ioan

Vizualizeaza

 

2

HCL privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie modernizare D.C. 44 Turturesti (D.N. 15D) – Gura-Vaii (D.J. 156A)Km 0+000-2 +300 km 2+670 – 6+090

 

Vizualizeaza

3

HCL privind revocarea H.C.L. nr. 57/27.09.2010, si respectiv H.C.L. nr. 73/30.11.2010

Vizualizeaza

4

HCL privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei

Vizualizeaza

5

HCL privind aprobarea organigramei de personal al numarului de functii si al fondului aferent

Vizualizeaza

6

HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului

Vizualizeaza

7

HCL privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna feb2011

Vizualizare

1

HCL privind aprobarea taxelor de concesiune pe anul 2011 prin aplicarea indicelui de inflatie aferent anului 2011

 

Vizualizeaza

2

HCL privind aprobarea vanzarii suprafetei de 250 mp. pe care este edificat depozitul de materiale ale S.C. Prisi Prod SRL

 

Vizualizeaza

3

HCL privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei

 

Vizualizeaza

4

HCL privind trecerea unor terenuri din domeniul privat in domeniul public al comunei Girov si preluarea retelei de apa de catre Apa Serv

 

Vizualizeaza

5

HCL privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

6

HCL privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al Politiei locale a comunei Girov

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna martie 2011

Vizualizare

1

HCL privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Girova drumului de exploatare D.e. 790 care va asigura accesul din drumul national DN 15D Piatra Neamt – Roman la obiectivul « Depozit judetean de deseuri »

 

 

Vizualizeaza

2

HCL privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în comuna Girov

 

Vizualizeaza

3

HCL privind aprobarea unui lot de casa pentru tinerii din comuna.

Vizualizeaza

4

HCL privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

 

Vizualizeaza

5

HCL privind aprobarea unor vanzari de terenuri catre concesionari.

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Girov pentru luna aprilie 2011

Vizualizare

1

HCL pentru aprobarea transmiterii in administrare Consiliului Judetean Neamt a unui sector de drum din comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL privind rezilierea unor contracte de concesiune

Vizualizeaza

 

3

HCL privind atribuirea unei suprafete de teren situat in domeniul privat al comunei Girov – pentru parohia Popesti

 

Vizualizeaza

4

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni – mai, iunie si iulie 2011

Vizualizeaza

 

5

HCL privind privind modificarea anexei 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 66/29.10.2010 – taxele si impozitele locale pentru anul 2011

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna iulie2011

Vizualizare

1

HCL 40 din 25.07.2011 privind schimbarea conducerii Clubului Sportiv Energia Girov

 

Vizualizeaza

2

HCL 42 din 25.07.2011 privind incetarea mandatului de viceprimar al domnului Chiuaru Neculai

Vizualizeaza

3

HCL 43 din 25.07.2011 privind privind aprobarea constituirii suprafetelor inscrise curti-constructii cetatenilor comunei

 

Vizualizeaza

4

HCL 44 din 25.07.2011 privind incetarea unui mandat de consilier

Vizualizeaza

5

HCL 45 din 25.07.2011 privind validarea mandatului de consilier a domnului Mancas Florin

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna aug2011

Vizualizare

 

1

 HCL 48 privind validarea unor mandate de consilier localsisolutionare a cererilor de atribiure a locuintelor pentru tineri

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna sept2011

Vizualizare

 

 

1

 HCL 49 din 30.09.2011 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza sisolutionare a cererilor de atribiure a locuintelor pentru tineri construite prin ANL,administrarea, exploatarea, inchirierea acestora.

 

 

Vizualizeaza

 

 

2

HCL 50 din 30.09.2011 privind incadrarea terenurilor in suprafata de 6325 mp aflata pe raza comunei Girov aferente sistemului de alimentare cu apa in categoria celor ce nu datoreaza impozit pe teren

 

Vizualizeaza

3

HCL 51 din 30.09.2011 privind aprobarea unor loturi de casa pentru tinerii de pana la 35 ani

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 52 din 30.09.2011 privind aprobarea unor loturi de casa pentru tinerii de pana la 35 ani scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei si incredintarea directa a suprafetei de 750 pm. doamnei Apopei Maria

 

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 53 din 30.09.2011 privind diminuarea terenului concesionat de la 19,00ha la 1500 ha pe satul Caciulesti pentru d-l Stroia Ioan

 

Vizualizeaza

6

HCL 54 din 30.09.2011 privind aprobarea infiintarii comisiei de ancheta

Vizualizeaza

7

HCL 55 din 30.09.2011 privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Purcel Ioan

 

Vizualizeaza

8

HCL 56 din 30.09.2011 privind validarea unui mandat de consilier local

 

Vizualizeaza

9

HCL 57 din 30.09.2011 privind concesionarea directa a unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei

 

Vizualizeaza

10

HCL 58 din 30.09.2011 privind alocarea unei sume de bani pentru echipa de fotbal a comunei Girov

Vizualizeaza

 

11

HCL 59 din 30.09.2011 privind retragerea recursului de catre Consiliul local in cauza care face obiectul dosarului nr.2606/103/2011 aflat la Curtea de Apel Bacau

 

Vizualizeaza

12

HCL 60 din 30.09.2011 privind preluarea corespondentei de catre secretarul comunei

Vizualizeaza

 

 

13

HCL 61 din 30.09.2011 privind privind aprobarea unei cereri de interventie voluntara accesorie a Consiliului Local Girovi in procesul cu domnul Olaru Vasile, primarul comunei Girov, in cauza care face obiectul dosarului rrr.25941103/2011, aflat pe rolul Tribunalului Neamt

 

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna oct2011

Vizualizare

1

HCL 62din 19.10.2011 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Girov

 

Vizualizeaza

2

HCL 63din 19.10.2011 privind aprobarea unor loturi de casa pentru tinerii de pana la 35 ani

 

Vizualizeaza

3

 HCL 64 din 19.10.2011 privind vacantarea postului de consilier al domnului Mancas Florin

 

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna decembrie2011

Vizualizare

1

 HCL 76 /28.12.2011 privind aprobarea modificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei GIROV, pe anul 2011

 

 Vizualizeaza

2

HCL 77 /28.12.2011 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

 Vizualizeaza

3

HCL 78 /28.12.2011 privind  cererile de acordare de facilitati fiscale de scutire si reducere la plata impozitului pe cladiri si terenuri

 

Vizualizeaza

4

HCL 79 /28.12.2011 privind imputernicirea Consiliului local de a actiona in instanta pe primarul comunei Girov

 

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 10 guests online