October 22, 2019, 9:18 am
Locuinte ANL

ANUNT

Va aducem la cunoştiinta ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, este necesar sa se întocmească lista cu ordinea de prioritate , in vederea repartizării locuinţelor construite din fonduri A.N.L., pentru tineri, destinate închirierii, care va fi supusa aprobării Consiliului Local al Comunei Girov in luna octombrie 2011.

In acest sens, va amintim criteriile eliminatorii privind accesul la o astfel de locuinta:

1. Titularul cererii sa fie major, in vârsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii si maxim 36 de ani la data repartiţiei;

2. Titularul cererii de locuinţa si ceilalţi membri majori ai familiei trebuie sa nu detina si sa nu fi deţinut o locuinţa in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie proprietate de stat, proprietatea Primăriei Girov sau a unităţii in care isi desfăşoară activitatea, in Comuna Girov, judeţul Neamţ:

3. Titularul cererii trebuie sa isi desfăşoare activitatea in Comuna Girov, Judeţul Neamţ.

Avand in vedere cele de mai sus, pentru reactualizarea datelor, in cazul in cate indepliniti  toate criteriile eliminatorii de mai sus, va rugam ca, pana cel tarziu la data de 30.09.2011 sa va prezentaţi la Primăria Girov, biroul juridic cu urmatoarele documente:

 • Copie după cartea de identitate/buletinul de identitate pentru toti membrii de familie majori;
 • Copie dupa certificatele de naştere pentru copiii minori (daca este cazul);
 • Copie dupa documentul din care rezulta ca solicitantul de locuinţa are in întreţinere alte persoane (daca este cazul);
 • Copie dupa certificatul de căsătorie (daca este cazul);
 • Document (adeverinţa/contract de munca) din care sa rezulte ca titularul cererii isi desfăşoară activitatea in Comuna Girov, Judeţul Neamţ.
 • Copie dupa cartea de munca a titularului de cerere, certificata conform cu originalul;
 • Declaraţie notariala din care sa rezulte ca titularul cererii de locuinţa si ceilalţi membri majori ai familiei trebuie sa nu detina si sa nu fi deţinut o locuinţa in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie proprietate de stat, proprietatea Primăriei Girov sau a imitaţii in care isi desfăşoară activitatea, in Comuna Girov, Judeţul Neamţ;
 • Documentele din care sa rezulte situaţia locativa actuala si suprafaţa locuibila deţinuta (contract de inchiriere / declaraţia proprietarului, copie cartea funciara locuinţa sau schiţa acesteia);
 • Adeverinţa de la Primăria Comunei Girov, prin care sa ateste numărul de persoane care locuiesc la adresa sau copie dupa pagina din registru! agricol de la Primăria de domiciliu, insotite de copii dupa actele de identitate a tuturor celor care gospodăresc împreuna si care au domiciliul la adresa respectiva;
 • Dovada medicala valabila (daca este cazul) care sa ateste ca boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus;
 • Copie dupa diploma de studii a titularului de cerere (ultima scoală absolvita);
 • Copie dupa actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire sociala
 • Copie dupa sentinţa definitiva de adopţie sau documentul care atesta faptul ca adopta copii (daca este cazul);
 • Copie dupa documentul din care rezulta ca solicitantul de locuinţa a fost evacuat din casa naţionalizata (daca este cazul)
 • Dosar cu sina

In cazul in care nu veti prezenta documntele solicitate, însoţite de actele in original, pana la data limita menţionata in adresa, dosarul dumneavoastră va fi considerat incomplet si nu va intra in discuţie la stabilirea listei de priorităţi.

Dupa verificarea documentelor de la dosar si vizarea copiilor pentru conformitate cu originalul, actele in orginal se înapoiază titularului de dosar.

Pentru mai multe informaţii va stam la dispoziţie.

Cu stima,

Comisia de analiza:

Secretar Roca Adriana

Juridic Ciubotaru Cezar Georgel

Financiar contabil – Rusu Despina

Urbanism si amenajarea teritoriului – Ciortan Irina

 

Regulament si anexe:

Nr.crt.

Document

Vizualizare

1

Anunt  in atentia persoanelor care au depus cerere pentru locuinta ANL

Vizualizeaza

2

Structura pe specialitati a comisiei sociale de analiza a solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii

Vizualizeaza

3

Structura locuintelor ANL

Vizualizeaza

4

Graficul – calendar de lucru a comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte ANL

Vizualizeaza

5

Regulament privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL administrarea, exploatarea si inchirierea acestora.

 

Vizualizeaza

6

Anexa 1 Cerere

Vizualizeaza

7

Anexa 2 Documentele ce se depun la dosarul de solicitare a locuintei destinate inchirierii pentru tineri, construite prin ANL

Vizualizeaza

8

Anexa 3 Criterii cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii

Vizualizeaza

9

Anexa 4 Lista solicitantilor care au acces la locuinta

Vizualizeaza

10

Anexa 5 Lista solicitantilor care NU au acces la locuinta

Vizualizeaza

11

Anexa 6  Fisa solicitantului de locuinta ANL

Vizualizeaza

12

Anexa 7  Fisa de ancheta sociala

Vizualizeaza

13

Anexa 8 Fisa de calcul a punctajului total

Vizualizeaza

14

Anexa 9 Lista de prioritate pentru acordarea locuintei ANL

Vizualizeaza

15

Anexa 10 Lista de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL

Vizualizeaza

16

Anexa 11 Model repartitie

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 4 guests online