October 27, 2021, 12:48 pm
Home Biblioteca comunala
Biblioteca comunala


BIBLIOTECA COMUNALA "IONEL TEODOREANU"

GIROV

 

Biblioteca Comunală „Ionel Teodoreanu” Girov este o instituţie publică de cultură, al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; este o bibliotecă tip enciclopedic.

Accesul la colecţiile şi bazele de date proprii este gratuit.

Biblioteca asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.

Colecţiile bibliotecii pot fi formate din următoarele categorii de documente:

a) cărţi;

b) publicaţii seriale;

c) manuscrise;

d) microformate;

e) documente cartografice;

f) documente de muzică tipărite;

g) documente audiovizuale;

h) documente grafice;

i) documente electronice (CD, DVD, baze de date etc.);

j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice;

k) documente arhivistice;

l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material.

Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat în corelaţie cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colecţiile şi la serviciile oferite biblioteca întocmeşte cataloage, efectuează cercetări documentare, elaborează bibliografii, sinteze, lucrări de informare documentară şi alte instrumente specifice,

constituie şi gestionează baze de date, servicii de împrumut şi consultare pe loc a documentelor de bibliotecă, precum şi alte servicii.

Colecţiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, storiceşte constituite sau provenite din donaţii.

Biblioteca Comunală Girov asigură şi activităţii de educaţie alternativă, cu caracter recreativ sau din domeniul sportului.

În cadrul societăţii informaţionale biblioteca are rol de importanţă strategică;

Biblioteca Comunală Girov este înscrisă în programul BIBLIONET pentru a primi o reţea de calculatoare conectată la internet (instalarea echipamentelor se va realiza, conform programului, în iunie sau iulie 2010)

Data înfiinţării : 19.08.1961

Bibliotecari (pe ani)

HEREŞ MARIA

1961 – 1976

CUCIUREANU RODICA

1977 - 1990

CHIUARIU MARIETA

1991 - 1997

CHIUARIU ANIŞOARA

1997 - 1998

OLARIU CONSTANTIN-BUCUR

1999 - 2010

 

EVOLUŢIA numărului de volume:

1965 - 5938 1985 - 8774

1970 - 7158 1990 - 8500

1975 - 9548 1999 - 7207

1980 - 8774 2003 - 8391

Este PRIMA bibliotecă comunală din judeţ informatizată: fondul de publicaţii (catalogarea), cititorii, circulaţia documentelor sunt înregistrate şi în sistem informatizat)

PERIOADA în care s-a realizat informatizarea: martie 2001 - aprilie 2003

Utilizează acelaşi program (soft) ca şi Biblioteca Jud. ,,G.T. Kirileanu” Neamţ.

La Girov se construieşte pentru biblioteca comunală un spaţiu nou, modern , cu sală de lectură, şi sperăm, reţea de calculatoare cu acces Internet. (investiţia pentru partea de bibliotecă - aprox. 4,5 miliarde lei)

PROGRAM

DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2010

Prin revenirea bibliotecii la programul de 40 ore săptămânal vom relansa activitatea curentă şi cea cu caracter periodic sau ocazional. Vom urmări foarte strict realizarea tuturor obiectivelor zi de zi, săptămână de săptămână. Solicităm sprijinul şi încrederea Consiliului Local Girov pentru a depăşi cu înţelepciune situaţia creată prin procesul de contencios administrativ nedorit, dar totuşi necesar mai ales că nu am dorit să creem un precedent periculos şi pentru alte localităţi.

Biblioteca Comunală Girov îşi propune achiziţionarea în anul 2010 a unui număr de minim 270 de volume (50 volume la 1000 locuitori). În comparaţie cu ceea ce ne propuneam în anii anteriori este o cifră modestă, realizabilă chiar şi în condiţiile crizei economice; este, în fapt, achiziţia minimă stabilită prin Legea 334/2002, număr ce poate fi depăşit în cazul în care vom obţine, ca şi în anii precedenţi, unele donaţii sau sponsorizări. Este de dorit ca executivul local sa ne garanteze acest număr minim de achiziţii. Dealtfel în ultimii cinci ani numărul volumelor noi provenite din donaţii a fost cu mult mai mare decât cele achiziţionate din fonduri publice (buget local). Deoarece bugetul comunei nu a fost votat până la redactarea prezentei, sperăm să putem totuşi determina executivul şi deliberativul local să aloce pentru achiziţia de cărţi 5.000 RON şi nu doar pentru cifra minimă enunţată, pentru a compensa cele câteva domenii şi subdomenii din colecţiile bibliotecii care au rămas deficitare prin subfinanţarea evidentă din anii anteriori.

Mai multe cărţi noi înseamnă şi posibilitatea bibliotecii de a avea mai mulţi utilizatori, ca urmare a creşterii legitime activităţilor de animaţie de bibliotecă. Atunci când ai o creştere a numărului de documente, când ai în adevăr ce oferi poţi face mai multă reclamă instituţiei, poţi chema mai insistent lumea la bibliotecă.

Creşterea numărului de volume achiziţionate înseamnă însă şi mai multă muncă şi răspundere din partea bibliotecarului. Noile documente trebuie prelucrate, gestionar şi biblioteconomic (inclusiv adăugarea în bazele de date informatizate ale bibliotecii, la Girov existând operaţional, programul de evidenţă informatizată de care dispune şi Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu" Neamţ) şi integrate în colecţiile bibliotecii. În acest moment toate cărţile (documentele) sunt înregistrate în sistem informatizat.

Sperăm să putem beneficia şi la Girov de o reţea BIBLIONET prin „Fundaţia Bill şi Mirinda Gattes”, deşi am pierdut acest program în 2009 prin neîndeplinirea condiţiei normei întregi.

Ne propunem în 2010 să continuăm unele activităţi precum cea cu rromii, activitate care a fost întreruptă în aprilie 2009. Activităţile vor avea loc la bibliotecă începând cu data de 18 februarie 2010, sperând la aproximativ 50 sesiuni de lucru. Această activitate constă în pregătire şcolară, desen şi pictură, teatru folcloric şi de tradiţii specifice etniei, educaţie alternativă (vizionari prezentări, filme etc). Este interesant că copiii rromii sunt extrem de receptivi la aceasta activitate. Ca un exemplu, dacă în prima zi de activitate ştiau doar un singur cântec în limba lor după două săptămâni repertoriul lor s-a mărit la cinci-şase. Este de evidenţiat cum una dinte fete citeşte povestioare sau versuri şi ceilalţi ascultă, apoi grija cu care fac curat când termină activitatea unei zile.

- ne propunem să marcăm la bibliotecă zilele marilor scriitori , ai altor oameni de seamă sau personalităţi al căror nume poate avea rezonanţă în comuna Girov şi altor evenimente cu caracter istoric

Prin urmare ne propunem mai multe acţiuni de acest fel pe tot parcursul anului 2010.

- ne propunem deplasarea în satele componente pentru a sta de vorbă cu cât mai mulţi oameni despre bibliotecă, cărţi şi condiţiile de împrumut. Aceste deplasări periodice sunt absolut necesare în satele : Gura-Văii, Popeşti, Turtureşti, Doina , cu o populaţie îmbătrânită, şi dealtfel puţin receptivă la această activitate

- este de dorit ca biblioteca să poată oferi mai multe informaţii despre activitatea instituţiilor din comună ca şi despre legislaţia în vigoare, inclusiv cea locală, să fie un Centru de Informare Comunitară, activitate ce nu poate fi realizată fără sprijinul Primăriei Girov. (Aici trebuie făcută o precizare: în 2010 ne vom îmbunătăţi colaborarea cu primarul comunei Girov, pentru o mai bună încredere reciprocă şi pentru a nu se mai considera, eronat, că doresc să folosesc informaţiile împotriva domniei sale)

- vom relua concursurile de şah şi cu adulţi (curente în 2005-2006) şi sperăm ca acestea să fie sprijinite şi de autoritatea locală

Vom sprijini prin lecţii de şah pe copiii care dovedesc înclinaţie deja, activitate pe care am început-o deja încă din 2009.

- vom iniţia la bibliotecă începând cu luna martie un club de electronică şi radioamatorism pentru tineri şi copii având în vedere că bibliotecarul posedă o autorizaţie în acest sens. Ne vom adresa pasionaţilor potenţiali, dar vom avea în vedere şi copiii care au părinţii plecaţi în străinătate

- începând chiar din luna februaria vom iniţia cluburile sau cercurile aplicative de istorie şi arheologie şi respectiv geografie şi turism

- atragerea mai multor adulţi şi vârstnici la bibliotecă, tocmai printr-o mai bună „reclamă” făcută bibliotecii şi printr-o mai bună explicare a condiţiilor de împrumut şi a uşurinţei cu care se pot împrumuta documentele de bibliotecă, oportunitate ce nu este suficient cunoscută de unii potenţiali utilizatori

Pe lângă reclama pe site-ul bibliotecii vom realiza afişe şi pliante distribuibile.

- urmărirea cu mai multă atenţie a preferinţelor de lectură, evidenţa mai atentă a solicitărilor care se soldează cu imposibilitatea onorării cererii (pe motiv că biblioteca nu dispune de titlul solicitat sau de o variantă alternativă). Sperăm la un număr mai mare de utilizatori în 2010 dintre care un număr important să fie utilizatori adulţi care vin la bibliotecă din proprie iniţiativă (ţinând cont că, în mare parte, cititorii noştri au cerinţe de lectură legate de pregătirea şcolară şi vin la bibliotecă din iniţiativa dascălilor lor şi nu din convingere personală).

- în data de 15 iunie 2010 dorim să marcăm prima ediţie a unei manifestări culturale şi comemorative prin o atestare documentară importantă cu privire la satul Girov, denumirea eponimă a comunei. Ne referim la un document din 1601 necunoscut până acum în localitate, dar care are o semnificaţie istorică deosebită, şi care deşi emis de Ieremia Movilă, pare să aibă legătură cu scurta domnie în Moldova a lui Mihai Viteazul.

Cu acest prilej vom organiza şi Zilele Bibliotecii Girov eveniment pe care l-am avut programat şi în 2009, dar după decizia autorităţii finanţatoare de a diminua programul bibliotecii am renunţat la organizarea activităţii.

Şi în 2010, ca şi în anii anteriori, bibliotecarul îşi propune să scaneze cât mai multe din informaţiile care se solicită des sau în număr mare de exemplare. De asemenea este de dorit scanarea electronică a cuprinsului a câtor mai multe din cărţi (în special cele de versuri) şi a poeziilor, povestirilor sau basmelor, dar mai ales a tabelelor cronologice şi aparatului critic din prefaţa cărţilor) care sunt cel mai des solicitate pentru a fi prelucrate şi oferite câtor mai mulţi utilizatori în aceeaşi perioadă.

Deja foarte mulţi utilizatori au acasă calculatoare şi ar putea lua acasă anumite informaţii direct pe suport electronic (pe stick sau CD) sau sperăm, online, pe site-ul bibliotecii comunale.

Biblioteca îşi propune să aibă o colaborare intensă cu alte biblioteci pentru a putea transfera - parţial sau total - pe suport electronic şi documente pe care nu le are în colecţiile sale.

Ne propunem să clasificăm în acest an imensa cantitate de informaţie electronică existentă în prezent pentru a putea fi eficient pusă la dispoziţia utilizatorilor.

Este de dorit înlocuirea a unui număr de şase-şapte dulapuri vechi cu altele noi.

Pentru activităţile programate în cadrul bibliotecii ne este necesar şi un videoproiector, care deşi un aparat mai scump, va permite o modalitate de informare eficientă, atractivă, pentru grupuri de utilizatori.

Din experienţa anilor precedenţi avem probleme majore cu căderile de tensiune electrică, ceea ce creează erori în softul de evidenţă informatizată mergând până la nefuncţionarea acestuia, soluţia fiind o dorinţă mai veche: achiziţia unei surse neîntruptibile.

Sperăm ca în 2010 girovenii să vină cu mai multă plăcere la bibliotecă având vedere că în acest an chiar va fi unul a diversificării şi vom realiza mult mai multe activităţi culturale, altele decât cele curente cu cartea.

Bibliotecar: Constantin-Bucur T. Olariu

Contact: tel  : 0233/273662

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 12 guests online