October 27, 2021, 1:07 pm
Home Date economice
Date economice

Comuna Girov se întinde pe o suprafaţă de 6 857,00 ha (intravilan = 1281 ha, extravilan = 5576)

Date referitoare la fondul funciar:

Teren agricol = 6 062 ha

 • terenuri arabile = 5 086 ha
 • păşuni = 845 ha
 • fâneţe = 33
 • vii = 6 ha
 • livezi = 92 ha

Teren neagricol = 795 ha

 • păduri = 4 ha
 • ape = 156 ha
 • drumuri=182 ha
 • curţi şi construcţii = 227 ha
 • terenuri neproductive = 226 ha

Infrastructura sistemului medical

 • 2 cabinete medicină umană particulare - 2 medici, 2 asistenţi;
 • 1 cabinet stomatologic - 1 medic
 • 1 farmacie - 1 farmacist
 • 1 dispensar veterinar - 1 medic veterinar, 1 asistent

Mijloace de informare publică locală

 • telefonie fixă - asigură legătura cu toate satele comunei - post local de televiziune prin cablu
 • Oficiu PTTR - în localitatea Girov

Mijloace de transport în comun

 • linii de transport persoane prin autobuze şi microbuze ce asigură legătura municipiului reşedinţă de judeţ cu toate localităţile, mai puţin satul Popeşti.

Activitati economice principale:

 • fabrica de vopsele KOBER
 • societăţi agricole
 • obor pentru animale şi bazar
 • staţie Peco
 • TV cablu

Reţeaua de alimentare cu energie electrică = 0,4 KV

Alimentarea se face de la reţeaua de 20 KV de pe traseul Izvoare, Girov, Ştefan cel Mare prin posturile de transformare din fiecare localitate: Girov = 10, Verşeşti = 1, Turtureşti = 3(1 la Kober), Gura Văii = 2, Popeşti = 1, Căciuleşti = 7 (2 la topitorie, 1 balastieră), Doina = 3 (1 la sere), Boţeşti = 2 (1 la TCE), Dăneşti = 6 (2 la Danice, 1 staţia de sortare, 1 la fostul SMA).

Reţeaua de alimentare cu apă potabilă

Alimentarea se face din sistemul zonal Alexandru cel Bun - Zăneşti care este deservit de captările de la Alexandru cel Bun (de adâncime) şi lacul Bâtca Doamnei (de suprafaţă). Reţeaua de distribuţie alimentează satele Girov, Boţeşti, Doina.

În satul Turtureşti reţeaua de distribuţie este alimentată din rezervorul local;

În localitatea Gura Văii alimentarea se face prin reţeaua stradală proprie din rezervorul local

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 11 guests online