September 19, 2019, 1:17 pm
Home GDPR 2018

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Nr.crt

Documente

Vizualizeaza

1

Informare privind prelucrarea datelor

Vizualizare

2

Dispozitie privind desemnarea  responsabilului cu protectia datelor

Vizualizare

3

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale

Vizualizare

4

Politica de confidențialitate si protectie a datelor cu caracter personal

Vizualizare

Formulare

Nr.crt

Formulare

Vizualizeaza

1

Cerere  pentru exercitarea dreptului  de acces

Vizualizare

2

Cerere  pentru exercitarea dreptului  de rectificare

Vizualizare

3

Cerere  pentru exercitarea dreptului la ştergerea datelor

Vizualizare

4

Cerere  pentru  exercitarea dreptului la restricţionarea  prelucrării

Vizualizare

5

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

Vizualizare

6

Cerere  pentru exercitarea dreptului la opoziţie

Vizualizare