October 27, 2021, 12:02 pm
Home HCL Girov 2013

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV

DIN ANUL 2013

Nr.crt

HCL Girov pentru luna ianuarie 2013

Vizualizare

1

HCL 1 din 25.01.2013 privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 55 din 21.12.2012 conform H.G. nr. 1309 din 2012

( HCL neaprobat in sedinta )

 

Vizualizeaza

2

HCL 1 din 29.01.2013 privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 55 din 21.12.2012 conform H.G. nr. 1309 din 2012

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna februarie 2013

Vizualizare

1

HCL 2 din 28.02.2013  privind aprobarea taxelor de concesiune pe anul 2013 prin aplicarea indicelui de inflatie aferent anul 2012

 

Vizualizeaza

2

HCL 3 din 28.02.2013 privind aprobarea locurilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Vizualizeaza

3

HCL 4 din 28.02.2013 privind aprobarea unor loturi de casa pentru tinerii de pana la 35 ani

Vizualizeaza

4

HCL 5 din 28.02.2013  privind aprobarea unor vanzari de terenuri concesionate, pe care sunt edificate constructii

Vizualizeaza

6

HCL 6 din 28.02.2013 privind concesionarea directa a unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei

Vizualizeaza

7

HCL 7 din 28.02.2013 privind rezilierea unor contracte de concesiune

Vizualizeaza

8

HCL 8 din 28.02.2013 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

9

HCL 9 din 28.02.2013 privind aprobarea introducerii in intravilan a unor suprafete de teren in vederea construirii locuintelor proprietate personala

Vizualizeaza

10

HCL 10 din 28.02.2013 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 1 din 29.01.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Vizualizeaza

11

HCL 11 din 28.02.2013 privind privind aprobarea Schimbului de teren de 68mp cale de acces cu suprafata de 68 mp, intravilan Turturesti, teren aflat in domeniul privat al Consiliului Local

Vizualizeaza

12

HCL 12 din 28.02.2013 privind revocarea din functia de viceprimar a domnului Purcel Ion

Vizualizeaza

13

HCL 13 din 28.02.2013 privind alegerea domnului Florinel Sarion in functia de viceprimar

Vizualizeaza

In luna martie nu au fost organizate sedinte ale Consiliului Local Girov

Nr.crt

HCL Girov pentru luna aprilie 2013

Vizualizare

1

HCL 14 din 05.04.2013  privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile aprilie - mai - iunie 2013 

 

Vizualizeaza

2

HCL 15 din 05.04.2013 privind aprobarea proiectul Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2013

 

Vizualizeaza

3

HCL   privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 29.04.2013

Vizualizeaza

4

HCL privind aprobarea unor contracte de pasunat pentru anul 2013, dar si a actelor aditionale pentru contractele de pasunat care au suferit modificari prevazute de legislatia in vigoare

Vizualizeaza

5

HCL privind completarea H.C.L. nr. 15/16.04.2013 cu anexele bugetului structurat pe sectiuni de functionare, respectiv de dezvoltare si cu anexa privind numarul de personal permanent si temporar si a fondului salariilor de baza

Vizualizeaza

6

HCL privind revocarea din functia de viceprimar a domnului SARION FLORINEL

Vizualizeaza

7

HCL privind alegerea domnului Andries Valeriu in functia de viceprimar

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei din data de 29.04.2013

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna mai 2013

Vizualizare

1

HCL 25 /11.05.2013 privind modificarea si completarea HCL 6/16.02.2010, HCL 10/14.02.2011 si HCL 20/2012 privind atribuirea unor suprafete de pasune catre crescatorii de animale de pe teritoriul comunei Girov 

 

Vizualizeaza


2

HCL 26/11.05.2013 privind aprobarea pretului de furnizare a apei potabile pentru locuitorii din satul Turturesti

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna iunie 2013

Vizualizare

1

HCL 34 din 04.06.2013  privind desemnarea domnului Boureanu Ioan ca reprezentant al Consiliului local in instanta 

 

Vizualizeaza

2

HCL 35 din 04.06.2013  privind atribuirea unor suprafete de pasune catre crescatorii de animale de pe teritoriul comunei Girov

 

Vizualizeaza

3

HCL 36 din 29.06.2013 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier

Vizualizeaza

4

HCL 37 din 29.06.2013 privind validarea unui mandat de consilier

Vizualizeaza

5

HCL 38 din 29.06.2013 privind stabilirea taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa

Vizualizeaza

6

HCL 39 din 29.06.2013 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"ECONEAMT"

Vizualizeaza

7

HCL 40 din 29.06.2013 privind aprobarea modificarii HCL nr.56/2012 privind aprobarea organigramei si a statului de funciii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 41 din 29.06.2013 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare

Vizualizeaza

9

HCL 42 din 29.06.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

Vizualizeaza

10

HCL 43 din 29.06.2013 privind modificarea unor contracte de concesiune

 

Vizualizeaza

11

HCL 44 din 29.06.2013 privind incetarea mandatului de viceprimar a domnului Andries Valeriu

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna iulie 2013

Vizualizare

1

HCL 45/29.07.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie, august si septembrie 2013 

 

Vizualizeaza

2

HCL 46/29.07.2013 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate a primarului comunei Girov si a posturilor din serviciile subordonate Consiliului Local precum si aprobarea statului nominal de functii

 

Vizualizeaza

3

HCL 47/29.07.2013 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”

Vizualizeaza

4

HCL 48/29.07.2013 privind aprobarea vanzarii unor terenuri

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna august 2013

Vizualizare

1

HCL 49/14.08.2013 privind constituirea unor comisii pentru verificarea si clarificarea unor situatii ce vizeaza activitatea primariei 

 

Vizualizeaza

2

HCL 50/14.08.2013 privind revocarea din functia de viceprimar a domnului Purcel Ion

 

Vizualizeaza

3

HCL 51/14.08.2013 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

4

HCL 52/23.08.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august, septembrie, octombrie 2013

Vizualizeaza

5

HCL 53/23.08.2013 privind aprobarea influiente de majorare a Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2013

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna septembrie 2013

Vizualizare

1

HCL 54/04.09.2013 privind revocarea Hotararii nr.50 din 09.08.2013 privind revocarea din functia de viceprimar a domnului Purcel Ion 

 

Vizualizeaza

2

HCL 55/04.09.2013 privind revocarea Hotararii nr.51 din 14.08.2013 privind alegerea viceprimarului

 

Vizualizeaza

3

HCL 56/04.09.2013 privind schimbarea din functie a viceprimarului

Vizualizeaza

4

HCL 57/04.09.2013 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

5

HCL 58/04.09.2013 privind abrogarea Hotararii nr.41 din 29.06.2013 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare

Vizualizeaza

6

HCL 59/04.09.2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii aferent aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 60/04.09.2013 privind desemnarea domnului Enache Vasile ca reprezentant legal al Consiliului Local in instantele de judecata

Vizualizeaza

8

HCL 61/04.09.2013 privind preluarea corespondentei adresate Consiliului Local de catre secretarul comunei

Vizualizeaza

9

HCL 62/04.09.2013 privind parcarea autovehiculelor ce apartin Consiliului Local Girov in fiecare zi la ora 16.00 in parcul auto al primariei

Vizualizeaza

10

HCL 63/04.09.2013 privind angajarea unei firme de audit extern

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna octombrie2013

Vizualizare

1

HCL 64/04.10.2013 privind aprobarea Planului Operativ de Actiune pe timpul iernii pentru perioada 01.10.2013-31.03.2014 

 

Vizualizeaza

2

HCL 65/04.10.2013 privind instituirea comisiei de inventariere a lucrarilor efectuate pe pasunile comunale

 

Vizualizeaza

3

HCL 66/04.10.2013 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 67/09.10.2013 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru ansamblul de locuinte construite de ANL pentru tineri destinate inchirierii aflate pe raza comunei Girov

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna noiembrie2013

Vizualizare

1

HCL 68/14.11.2013 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

 

Vizualizeaza

2

HCL 69/14.11.2013 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

 

Vizualizeaza

3

HCL 70/14.11.2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 71/14.11.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie - decembrie 2013 si ianuarie 2014

Vizualizeaza

5

HCL 72/14.11.2013 privind rezilierea unor contracte de concesiune

Vizualizeaza

6

HCL 73/14.11.2013 privind aprobarea punctelor de colectare in cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deseurilor din judetul Neamt”

Vizualizeaza

7

HCL 74/14.11.2013 privind aprobarea utilizirii sumei, din excedentul anului precedent, pentru finantarea obiectivului de investitii in continuare "Reteaua de canalizare si statie de epurare a apei menajere in satul si comuna Girov"

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna

decembrie2013

Vizualizare

1

HCL 80/13.12.2013 privind rezilierea unor contracte de concesiune

 Vizualizeaza

2

HCL 81/13.12.2013 privind aprobarea influiente de diminuare a Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2013

 

Vizualizeaza

3

HCL 82/13.12.2013 privind aprobarea unor vanzari de terenuri concesionate, pe care sunt edificate constructii

Vizualizeaza

4

HCL 83/13.12.2013  privind aprobarea extinderii LEA in satul Botesti

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 6 guests online