December 6, 2021, 7:20 pm
Home HCL Girov 2014

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV

DIN ANUL 2014

Nr.crt

HCL Girov pentru luna ianuarie 2014

Vizualizare

1

HCL 1/30.01.2014 privind stabilirea locurilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice 

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2014 privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare si nealimentare rationalizate in caz de mobilizare

 

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2014 pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea operarii depozitului judetean de desuri nepericuloase Girov

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2014 privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2014-2015 la nivelul comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2014 privind aprobarea unei vanzari de teren concesionat pe care este edificata constructie

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2014 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2014 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor pasuni situate in domeniul privat al comunei

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie si aprilie 2014

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2014 privind asfaltarea drumurilor din satul Caciulesti randul 2 si 3 si extinderea Lea pe satul Caciulesti

Vizualizeaza

 10  Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Girov pe luna ianuarie 2014 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna februarie 2014

Vizualizare

1

HCL 10/06.02.2014 privind aprobarea Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul20l4 

 

Vizualizeaza

2

HCL 11/06.02.2014 privind inchiderea sectiuni de dezvoltare la data de 31.12.201,3 cu deficit in suma de 192.581,82lei

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna martie 2014

Vizualizare

1

HCL 12/08.03.2014 privind aprobarea actionarii domnului Vasile Olaru in instanta de judecata pentru sustragerea de documente si acte din primarie 

 

Vizualizeaza

2

HCL 13/08.03.2014 privind angajarea unei firme de audit extern

 Vizualizeaza

3

HCL 14/08.03.2014 privind mandatarea primarului comunei Girov, de a realiza si intocmi Raportul de Evaluare al performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Girov pentru activitatea desfasurata in anul 2013

 

 

Vizualizeaza

4 HCL 15/08.03.2014 privind delegarea domnului Nafareanu Iulian Constantin consilier local al Consiliului Local Girov pentru indeplinirea atributiilor viceprimarului comunei Girov Vizualizeaza
5 HCL 16/08.03.2014 privind aprobarea taxelor de concesiune pe anul 2014 prin aplicarea indicelui de inflatie aferent anului 2013 Vizualizeaza
6 HCL 17/24.03.2014 privind revocarea din functia de viceprimar cu atributii de primar a domnului Sarion Florinel Vizualizeaza
7 HCL 18/24.03.2014 privind delegarea domnului Andries Valeriu consilier local al Consiliului Local Girov pentru indeplinirea atributiilor viceprimarului comunei Girov Vizualizeaza
8 HCL 19/24.03.2014 privind alegerea in functia de viceprimar cu atributii de primar a domnului Avasiloaiei Ciprian Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna aprilie 2014

Vizualizare

1 HCL 23/01.04.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile aprilie, mai si iunie 2014 Vizualizeaza
2 HCL 24/01.04.2014 privind revocarea din functia de primar cu atributii de viceprimar a domnului Avasiloaiei Ciprian Vizualizeaza
3 HCL 25/01.04.2014 privind revocarea din functia de viceprimar a domnului Andries Valeriu Vizualizeaza
4 HCL 26/01.04.2014 privind alegerea in functia de viceprimar cu atributii de primar a domnului Sarion Florinel Vizualizeaza
5 HCL 27/01.04.2014 privind delegarea doamnei Nadasanu Marieta consilier local al Consiliului Local Girov pentru indeplinirea atributiilor viceprimarului comunei Girov Vizualizeaza

8

HCL 28/07.04.2014 privind aprobarea unor reglementari in cadrul contractelor de concesiune si a contractelor de pasunat 

 

Vizualizeaza

9

HCL 29/07.04.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile aprilie, mai si iunie 2014

 

Vizualizeaza

10

HCL 30/07.04.2014 privind abrogarea Hotararii nr.22 din 25.03.2014 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare

Vizualizeaza

11

HCL 31/07.04.2014 privind schimbarea din functia de viceprimar cu atributii de primar a domnului Avasiloaiei Ciprian

Vizualizeaza

12

HCL 32/07.04.2014 privind schimbarea din functia de viceprimar a domnului Andries Valeriu

Vizualizeaza

13

HCL 33/07.04.2014 privind alegerea in functia de viceprimar cu atributii de primar a domnului Sarion Florinel

Vizualizeaza

14

HCL 34/07.04.2014 privind alegerea in functia de consilier cu atributii de viceprimar a doamnei Nadasanu Marieta

Vizualizeaza

15 HCL 35/16.04.2014 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobarea a acordului de parteneriat Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare , universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua  Vizualizeaza
16 HCL 36/16.04.2014 privind aprobarea masurilor pentru salubrizarea cursurilor de apa si pentru realizarea si intretinerea santurilor si rigolelor in vederea asigurarii scurgerii apelor mari Vizualizeaza
17 HCL 37/30.04.2014 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Girov , pe anul 2014 Vizualizeaza
18 HCL 38/30.04.2014 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare, gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al comunei Girov pe anul 2014 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna mai 2014

Vizualizare

1

HCL 39/30.05.2014 privind aprobarea modificarile Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2014 

 

Vizualizeaza

2

HCL 40/30.05.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitii "Extindere retea de alimentare cu apa in Comuna Girov, judetul Neamt"

 

Vizualizeaza

3

HCL 41/30.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Girov, judetul Neamt" precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

Vizualizeaza

4

HCL 42/30.05.2014 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 43/30.05.2014 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei BOTEZ ELENA, necesar finantarii partiale a cheltuielilor de inmormantare a sotului Botez Paun

Vizualizeaza

6

HCL 44/30.05.2014 privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 757 unitati de compostare individuale a deseurilor

Vizualizeaza

7

HCL 45/30.05.2014 privind aprobarea unor reglementari in cadrul contractelor de concesiune si a contractelor de pasunat

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna iulie 2014

Vizualizare

1

HCL 46/03.07.2014 privind necesitatea imprejmuirii Bazarului comunal si acoperirea unei magazii de lemne pentru blocul ANL

Vizualizeaza

2

HCL 47/03.07.2014 privind aprobarea vanzarii terenului concesionat, pe care sunt edificate constructii

Vizualizeaza

3

HCL 48/03.07.2014 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului MACOVEI NECULAI, in vederea refacerii locuintei distrusa in urma unui incendiu

Vizualizeaza

4

HCL 49/03.07.2014 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 50/03.07.2014 privind aprobarea incredintarii serviciului privind intretinerea parcului si a spatiilor verzi, inclusiv a centrului civic

Vizualizeaza

6

HCL 51/03.07.2014 prind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt"

Vizualizeaza

7 HCL 52/03.07.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie, august, septembrie 2014  Vizualizeaza
8 HCL 53/31.07.2014 privind necesitatea de a prezenta de catre Compartimentul "Audit" Consiliului local rapoartele verificarilor facute Vizualizeaza
9 HCL 54/31.07.2014 privind angajarea unei firme de paza pe raza Comunei Girov Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna august 2014

Vizualizare

1

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Girov pe luna august 2014


Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

septembrie 2014

Vizualizare

1

HCL 55/03.09.2014 privind aprobarea" Planului de analiza si acoperire a riscurilor"pe teritoriul comunei Girov

Vizualizeaza

2

HCL 56/03.09.2014 privind acordarea unui ajutor de urgenta a doamnei BOTU ANA si ONEA CAMELIA

Vizualizeaza

3

HCL 57/03.09.2014 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului/orasului/comunei nr.4 din 25.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului ,,Sistem de Managernent Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 58/03.09.2014 privind aprobarea modificarile Bugetului local aI Comunei GIROV, pe anul2014

Vizualizeaza

5

HCL 59/03.09.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitii "Extindere retea de alimentare cu apa sat Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 60/03.09.2014 privind aprobanea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere alimentare cu apa, sat Turturesti, Comuna Girov, judetul Neamt", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

Vizualizeaza

7

HCL 61/03.09.2014 privind aprobarea utilizarii sumei, din excedentul anului precedent, pentru finantarea obiectivului de investitii in continuare "Reteaua de canalizare si statie de epurare a apei Girov"

Vizualizeaza

8

HCL 62/03.09.2014 privind delegarea Viceprimarului Sarion Florinel sa reprezinte Consiliul Local Girov in relatiile cu Prefectura Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 63/03.09.2014 privind anularea Contractului de prestari servicii nr 9046/30.12.2013

Vizualizeaza

10

HCL 64/26.09.2014 privind obligativitatea primarului Olaru Vasile de a prezenta Consiliului Local rapoarte privind activitatea Primariei

Vizualizeaza

11

HCL 65/26.09.2014 privind formarea unei comisii pentru a analiza stadiul lucrarilor si a banilor cheltuiti de Primaria Comunei Girov pentru obiectivele:Camin Cultural si Canalizare sat Girov

Vizualizeaza

12

HCL 66/26.09.2014 privind sistarea lucrarilor la continuarea proiectului de canalizare

Vizualizeaza

13

HCL 67/26.09.2014 privind anularea cererii domnului primar Olaru Vasile de infiintare a unei echipe de fotbal din Liga a 5-a pentru copiii din Comuna Girov

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

octombrie 2014

Vizualizare

1

HCL 68/28.10.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2014

Vizualizeaza

2

HCL 69/28.10.2014 privind aprobarea modificarile Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 70/28.10.2014 privind aprobarea consumului lunar de combustibili pentru autovehiculele din dotarea Consiliul Local al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 71/28.10.2014 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si desfasurare a licitatiilor in vederea concesiuni/inchirierii sau vanzarii bunurilor din domeniului public si privat al comunei Girov cu formularele obligatorii

Vizualizeaza

5

HCL 72/28.10.2014 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a unor terenuri din domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 73/28.10.2014 privind aprobarea vanzarii terenului concesionat, pe care sunt edificate constructii

Vizualizeaza

7

HCL 74/28.10.2014 privind aprobarea extinderii LEA in satul Popesti

Vizualizeaza

8

HCL 75/28.10.2014 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 76/28.10.2014 privind privind aprobarea Master Planului pentru apa si apa uzata in judetul Neamt si a listei de investitii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritara I - Extinderca si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata, perioada de programare 2014-2020

Vizualizeaza

10

HCL 77/28.10.2014 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

noiembrie 2014

Vizualizare

1

HCL 78/14.11.2014 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

2

HCL 79/14.11.2014 privind privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 80/28.11.2014 privind delegarea viceprimarului Comunei Girov pentru a ridica corespondenta adresata Consiliului Local direct de la Oficiul Postal Girov

Vizualizeaza

4

HCL 81/28.11.2014 privind delegarea Viceprimarului Sarion Florinel sa reprezinte UAT Primaria Girov in procesul privind "retea de canalizare si statie de epurare " Dosar nr.2193/103/2014

Vizualizeaza

5

HCL 82/28.11.2014 privind schimbarea presedintelui de sedinta Purcel Ioan

Vizualizeaza

6

HCL 83/28.11.2014 privind obligatia primarului Vasile Olaru de a preda stampila Consiliului Local secretarului comunei si o stampila a Primariei Girov viceprimarului

Vizualizeaza

7

HCL 84/28.11.2014 privind crearea unui post de consilier juridic cu activitate permanenta petru buna organizare a lucrarilor Consiliului Local si solutionarea tuturor aspectelor si problemelor ivite in activitate

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

decembrie 2014

Vizualizare

1

HCL 85/08.12.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 86/08.12.2014 privind alegerea unui consilier cu atributii de viceprimar

Vizualizeaza

3

HCL 87/11.12.2014  privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2014

Vizualizeaza

4

HCL 88/19.12.2014 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren cu suprafata de 500 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 89/19.12.2014 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren cu suprafata de 336 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 90/19.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

Vizualizeaza

7

HCL 91/19.12.2014 privind aprobarea vanzarii cu plata in rate lunare a unei locuinte construite prin programul "Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,implementate de ANL"

Vizualizeaza

8

HCL 92/19.12.2014 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare

Vizualizeaza

9

HCL 93/19.12.2014 privind negocierea redeventei si a duratei de concesionare stabilite in urma incheierii contractelor de concesiune aferente cabinetelor medicale

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 4 guests online