October 27, 2021, 1:16 pm
Home HCL Girov 2015

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV

DIN ANUL 2015

Nr.crt

HCL Girov luna

ianuarie 2015

Vizualizare

1

HCL 1/30.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie , martie si aprilie 2015

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2015 privind transformarea functiei publice vacante de executie in cadrul biroului financiar contabil din inspector I grad profesional superior in inspector I grad profesional principal

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta a doamnei Pahome Doina Elena , doamnei Strajeru Maria si domnului Coman Dumitru

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2015 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2015-2016

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2015 privind acoperirea deficitului aferent sectiuni de dezvoltare pe anul 2014 cu suma de 390.000 lei, din excedentul bugetului local existent la data de 31.12.2013

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2015 privind anularea contractului de concesiune nr.4740/19.07.2004

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2015 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier a domnului Enache Vasile

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2015 privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2015, precum si preturile minime de concesiune a terenurilor

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2015 privind aprobarea scoaterii unor mijloace fixe din patrimoniul comunei Girov, in vederea declasarii si valorificarii

Vizualizeaza

10

HCL 10/30.01.2015 privind validarea mandatului de consilier a domnului CIOBANU NECULAI

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

februarie 2015

Vizualizare

1

HCL 11/20.02.2015 pentru abrogarea Hotararii nr. 84 din 28.11.2014 privind crearea unui post de consilier juridic cu activitate permanenta pentru buna organizare a lucririlor Consiliului Local,solutionarea tuturor aspectelor si problemelor ivite in activitate

Vizualizeaza

2

HCL 12/20.02.2015 privind aprobarea Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2015 Consiliul Local

Vizualizeaza

3

HCL 13/20.02.2015 privind aprobarea "Planului de ocupare a functiilor publice" pe anul 2015

Vizualizeaza

4

HCL 14/20.02.2015 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul -"MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 15/20.02.2015 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie -"MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

martie 2015

Vizualizare

1

HCL 16/12.03.2015 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

2

HCL 17/12.03.2015 privind modificarea HCL nr 90/19.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 18/12.03.2015 privind anularea unor contracte de concesiune pentru nerespectarea clauzelor contractuale si renuntarea la cererea concesionarului

Vizualizeaza

4

HCL 19/12.03.2015 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2015

Vizualizeaza

5

HCL 20/31.03.2015 privind inchirierea pasunilor pentru anul 2015 si unele masuri pentru organizarea pasunatului in comuna Girov

Vizualizeaza

6

HCL 21/31.03.2015 privind aprobarea constituirii suprafetelor inscrise curti-constructii pentru cetatenii din comuna Girov

Vizualizeaza

7

HCL 22/31.03.2015 privind modificarea HCL 47/03.07.2014 privind aprobarea vanzarii terenului concesionat pe care sunt edificate constructii

Vizualizeaza

8

HCL 23/31.03.2015 privind aprobarea realizarii investitiei si aindicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 24/31.03.2015 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale" din comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 25/31.03.2015 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public si privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 26/31.03.2015 privind schimbul de teren intre comuna Girov si Guriuc Ovidiu

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

aprilie 2015

Vizualizare

1

HCL 30/30.04.2015 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unor suprafete de teren situate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

2

HCL 31/30.04.2015 privind incetarea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri atribuite conform Legli 15/2003

Vizualizeaza

3

HCL 32/30.04.2015 privind modificarea HCL 5/28.02.2013 privind aprobarea vanzarii terenului concesionat pe care sunt edificate constructii

Vizualizeaza

4

HCL 33/30.04.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile mai, iunie si iulie 2015

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

mai 2015

Vizualizare

1

HCL 34/29.05.2015 privind aprobarea modificarii Bugetului local, pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 35/29.05.2015 privind aprobarea documentatiei de Avizare a infiintarii a inca doua statii de autobuz pe traseul Piatra Neamt - Gura-Vaii-Botesti

Vizualizeaza

3

HCL 36/29.05.2015 privind aprobarea sumei de 6000 lei pentru Sarbatoarea Salcamului din data de 07.06.2015

Vizualizeaza

4

HCL 37/29.05.2015 privind aprobarea actelor aditionale la contractele de inchiriere aferente locuintelor ANL prin includerea suprafetei de 11,70 mp./locatar cale de acces la plata contractelor

Vizualizeaza

5

HCL 38/29.05.2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

6

HCL 39/29.05.2015 privind aprobarea concesionarii unor suprafete de teren aflate in domeniul privat al comunei

Vizualizeaza

7

HCL 40/29.05.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 45 din 30.05.2014

Vizualizeaza

8

HCL 41/29.05.2015 privind abrogarea HCL 92/19.12.2014 si scoaterea la concurs a postului de consilier juridic

Vizualizeaza

9

HCL 42/29.05.2015 privind aprobarea aderarii Comunei GIROV , judetul Neamt, prin Consiliul Local al Comunei GIROV, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociatia Tinutul Razesilor in scopul accesarii masurilor 19.2,19.3,19.4 din PNDR 2014 - 2020

Vizualizeaza

10

HCL 43/29.05.2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locUl in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

iunie2015

Vizualizare

1

HCL 45/11.06.2015 privind aprobarea scoaterii unor mijloace fixe din patrimoniul comunei Girov in vederea declasarii si valorificarii

Vizualizeaza

2

HCL 46/11.06.2015 privind aprobarea concesionarii unor suprafete de teren aflate in domeniul privat al comunei

Vizualizeaza

3

HCL 47/11.06.2015 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte ANL

Vizualizeaza

4

HCL 48/11.06.2015 privind aprobarea vanzarii terenului concesionat pe care sunt edificate constructii

Vizualizeaza

5

HCL 49/11.06.2015 privind desfiintarea functiei publice de consilier-juridic cls. 1 grad profesional principal gradatia 2 care este vacant in vederea transformarii in functie contractuala

Vizualizeaza

6

HCL 50/11.06.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Mocanu Delia Maria

Vizualizeaza

7 HCL nr.51/30.06.2015 privind contractarea unui diriginte de santier autorizat pentru lucrarea," Extindere sistem alimentare cu apa in Sat Turturesti, Comuna Girov, Judetul Neamt" Vizualizeaza
8 HCL nr.52/30.06.2015 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice pentru obtinerea "Certificatului de urbanism si a avizelor necesare pentru autorizatia de constructie"Extindere sistem de alimentare cu apa in sat Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt" Vizualizeaza
9
HCL nr.53/30.06.2015 privind aprobarea Contractului de executie a lucrarii de investitie "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SAT TURURESTI , COM GIROV, NEAMT" CU
Nr. 5836 din 24,06.2015 cu societatea castigatoare SC INSTAL SERVICE TEHNOLOGY SRL
HCL nr.53/30.06.2015 privind aprobarea Contractului de executie a lucrarii de investitie "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SAT TURURESTI , COM GIROV, NEAMT" CUNr. 5836 din 24,06.2015 cu societatea castigatoare SC INSTAL SERVICE TEHNOLOGY SRL
Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

iulie2015

Vizualizare

1

HCL 54/30.07.2015 privind aprobarea cresterii salariale potrivit Ordonantei de urgenta nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/2014

Vizualizeaza

2

HCL 55/30.07.2015 privind aprobarea trecerii contractului de concesiune de pe Botlung Petru pe numele Botlung Constantin

Vizualizeaza

3

HCL 56/30.07.2015 privind trecerea terenului in suprafata de 2000 mp aflat in domeniul privat la dispozitia comisiei locale in vederea atribuirii cu respectarea prevederilor stipulate prin Decizia Civila nr. 220/RC/2013 a Tribunalului Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 57/30.07.2015 privind scutirea de la taxa de salubrizare si apa pentru Centrul Maternal Turturesti

Vizualizeaza

5

HCL 58/30.07.2015 privind aprobarea modernizarii infrastructurii de acces agricol in comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 59/30.07.2015 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

7

HCL 60/30.07.2015 privind privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

8

HCL 61/30.07.2015 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare in comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 62/30.07.2015 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

Vizualizeaza

10

HCL 63/30.07.2015 privind acordarea sumei de 6,500 lei parohiei Caciulesti

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov luna

august 2015

Vizualizare

1

HCL 66/28.08.2015 privind aprobarea "Planului de ocupare a functiilor publice" pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 67/28.08.2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

3

HCL 68/28.08.2015 privind modificarea HCL nr.5 din 28.02.2013 in sensul anularii pct.4 din anexa pentru aprobarea vanzarii

Vizualizeaza

4

HCL 69/28.08.2015 privind infiintarea si organizarea Compartimentului de Alimentarea cu Apa in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna sept 2015

Vizualizare

1

HCL 71/18.09.2015 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 72/18.09.2015 privind desemnarea domnilor consilieri Guriuc Vasile si Avasiloaiei Ciprian reprezentanti din partea Consiliului Local in dosarul nr. 2198/103/2014

Vizualizeaza

3

HCL 73/18.09.2015 privind asfaltarea drumului comunal Contesti-Versesti si plombarea drumului de la Argintaru

Vizualizeaza

4

HCL 74/18.09.2015 privind privind aprobarea inlesnirilor la plata sub forma scutirilor sau reducerilor de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, redeventelor si ale altor obligatii la bugetul local, datorate de catre toti contribuabilii bugetului local al comunei Girov

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

noiembrie 2015

Vizualizare

1

HCL 75/11.11.2015 cu privire la modificarea si/sau completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Girov, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 650/2007

Vizualizeaza

2

HCL 76/11.11.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 77/11.11.2015 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 78/11.11.2015 privind aprobarea scoaterii la concesiune prin licitatie a unor terenuri aflate in domeniul privat al comunei

Vizualizeaza

5

HCL 79/11.11.2015 privind aprobarea vanzarii unor terenuri concesionate care au constructii edificate

Vizualizeaza

6

HCL 80/11.11.2015 privind dezmembarea , lotizarea, lipirea si dezlipirea unor terenuri, dar si pentru insusirea unor documentatii cadastrale

Vizualizeaza

7

HCL 81/11.11.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

8

HCL 82/11.11.2015 privind indreptarea Consiliului Local impotriva domnului Olaru Vasile in vederea recuperarii sumelor ce au fost atribuite salariatilor primariei ca drepturi cuvenite obtinute in instantele de judecata, pentru demiterile ilegale pe care acesta le-a facut prin abuz in functie in calitatea sa de primar

Vizualizeaza

9

HCL 83/11.11.2015 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Girov pentru perioada 2014-2020

Vizualizeaza

10

HCL 84/11.11.2015 privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2015

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

decembrie 2015

Vizualizare

1

HCL 85/29.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile decembrie 2015 si ianuarie - februarie 2016

Vizualizeaza

2

HCL 86/29.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 87/29.12.2015 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017

Vizualizeaza

4

HCL 88/29.12.2015 privind aprobarea vanzarii unui teren concesionat care are constructii edificate

Vizualizeaza

5

HCL 89/29.12.2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

6

HCL 90/29.12.2015 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Vizualizeaza

7

HCL 91/29.12.2015 privind prelungirea termenului de inlesniri la plata sub forma scutirilor sau reducerilor de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, a redeventelor si ale altor obligatii la bugetul local pana la data de 31.01.2016

 

 

Vizualizeaza

8

HCL 92/29.12.2015 privind aprobarea zonarii si nomenclatura stradala a comunei Girov

Vizualizeaza

9

HCL 93/29.12.2015 privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2015

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 14 guests online