December 6, 2021, 8:21 pm
Home HCL Girov 2016
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV DIN ANUL 2015

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV

DIN ANUL 2016

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

ianuarie 2016

Vizualizare

1

HCL 1/28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de alimentare cu apa, sat Turturest, Comuna Girov, judetul Neamt" precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

Vizualizeaza

2

HCL 2/28.01.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Extindere sistem de alimentare cu apa, sat Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 3/28.01.2016 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 4/28.01.2016 privind aprobarea scoaterii la licitatie a doua parcele de 500 mp. in satul Caciulesti

Vizualizeaza

5

HCL 5/28.01.2016 privind preluarea unui contract de concesiune

Vizualizeaza

6

HCL 6/28.01.2016 privind extinderea retelei  electrice LEA 20 Kv + PTA pentru alimentarea cu energie electrica a cartierului de locuinte Paradiso

Vizualizeaza

7

HCL 7/28.01.2016 privind aprobarea inlocuirii lampilor stradale din comuna Girov, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2016 privind avizarea refacerii PUG-ului comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 1, Judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 10/31.01.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 11/31.01.2016 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Girov din data de 28.01.2016

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

februarie 2016

Vizualizare

1

HCL 12/10.02.2016 privind aprobarea Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 13/10.02.2016 privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 de lei si a sumelor aprobate in baza H.C.L.Girov nr.74 din 18.09.2015 cu prelungirea valabilitatii pana la data de 30 aprilie 2016

Vizualizeaza

3

HCL 14/10.02.2016 privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2016,precum si preturile minime de concesiune a terenurilor

Vizualizeaza

4

HCL 15/10.02.2016 privind aprobarea Progamului anual al achiziliilor publice pentru anul 2016

Vizualizeaza

5

HCL 16/10.02.2016 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite prin HCL nr. 86/29.12.2015 privind impozitele si taxele locale 2016

Vizualizeaza

6

HCL 17/10.02.2016 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 2302 mp. catre Munteanu Ioan

Vizualizeaza

7

HCL 18/10.02.2016 privind aprobarea "Planului de actiuni si lucrari de interes local" ce urmeaza a se desfasura in anul 2016 cu beneficiarii VMG

Vizualizeaza

8

HCL 19/23.02.2016 cu privire la modificarea si/sau completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Girov, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 650/2007

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Girov din 10.02.2016

Vizualizeaza

10

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Girov din 23.02.2016

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

martie2016

Vizualizare

1

HCL 20/24.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie - mai2016

Vizualizeaza

2

HCL 21/24.03.2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educational conform Legii nr. 248/2015

Vizualizeaza

3

HCL 22/24.03.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

4

HCL 23/24.03.2016 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale" din comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 24/24.03.2016 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentra Situatii de Urgenta

Vizualizeaza

6

HCL 25/24.03.2016 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2016

Vizualizeaza

7

HCL 26/24.03.2016 cu privire la modificarea si/sau completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Girov, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1.356 / 2001. modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 650 / 2007

Vizualizeaza

8

HCL 27/24.03.2016 cu privire la modificarea si/sau completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Girov, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1.356 / 2001. modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 650 / 2007

Vizualizeaza

9

HCL 28/24.03.2016 cu privire la modificarea si/sau completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Girov, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1.356 / 2001. modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 650 / 2007

Vizualizeaza

10

HCL 29/24.03.2016 cu privire la modificarea si/sau completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Girov, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1.356 / 2001. modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 650 / 2007

Vizualizeaza

11

HCL 30/24.03.2016 privind modificarea HCL Girov nr.4/25.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate , a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor, precum si a cofinantarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt"

Vizualizeaza

12

HCL 31/24.03.2016 privind modificarea nivelului unor impozite si taxe stabilite prin HCL 86/26.12.2015 privind impozitele si taxele locale pentru 2016

Vizualizeaza

13

HCL 32/24.03.2016 privind completarea si modificarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Girov pentru anul 2016

Vizualizeaza

14

HCL 33/24.03.2016 privind reinfiintarea Politiei Locale si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Politie Locala

Vizualizeaza

15

HCL 34/24.03.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Girov, precum si aprobarea statului de functii si organigrama de personal

Vizualizeaza

16

HCL 35/24.03.2016 privind asfaltarea drumului comunal din Girov,strada Tineretului

Vizualizeaza

17

HCL 36/24.03.2016 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie a unor terenuri aflate in domeniul privat al comunei

Vizualizeaza

18

HCL 37/24.03.2016 privind aprobarea constituirii suprafetelor inscrise curti-constructii pentru cetatenii din comuna Girov

Vizualizeaza

19

HCL 38/24.03.2016 privind aprobarea vanzarii unui teren concesionat care are constructii edificate

Vizualizeaza

20

HCL 39/24.03.2016 privind atribuirea a 1003 mp cu titlu gratuit catre SC E-ON Piatra Neamt in vederea asigurarii lucrarii de alimentare cu energie electrica a statiei de pompare apa menajera localitatea Turturesti

Vizualizeaza

21

HCL 40/24.03.2016 privind corectarea limitelor de intravilan a proprietatii SC KOBER SRL prin preluarea conturului documentatiei cadastrale realizate de OCPI NEamt conform cadastrului  2437

Vizualizeaza

22

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Girov din 23.04.2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

aprilie2016

Vizualizare

1

HCL 41/22.04.2016 privind completarea si modificarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Girov pentru anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 42/22.04.2016 privind aprobarea obiectivului de investitii cu denumirea: "Extindere sistem de alimentare cu apa in sat Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 43/22.04.2016 privind aprobarea obiectivului de investitii cu denumirea: "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, in satul Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 44/22.04.2016 privind aprobarea obiectivului de investitii cu denumirea: "Extindere retea de iluminat public in sat Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 45/22.04.2016 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2016

Vizualizeaza

6

HCL 46/22.04.2016 privind aprobarea vanzarii a doua terenuri in suprafata de 182 mp. pentru Samachisa Ion, si respectiv 219 mp. pentru Samson Dumitru

Vizualizeaza

7

HCL 47/22.04.2016 privind acordarea Acceptului catre SC Drupo Neamt pe drumul de exploatare amenajat in lungime de 1200 mp. din extravilanul comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 48/22.04.2016 privind aprobarea scoaterii la licitatie a patru parcele de cate 500 mp. in satul Caciulesti

Vizualizeaza

9

HCL 49/22.04.2016 privind aprobarea unor loturi de casa pentru tinerii de pana la 35 ani

Vizualizeaza

10

HCL 50/22.04.2016 privind aprobarea scoaterii Ia licitatie a unor terenuri

Vizualizeaza

11

HCL 51/22.04.2016 privind aprobarea modificarilor intervenite in hotararea nr.  20/31.03.2015 prin care s-au aprobat pasunile pentu organizatorii de stani pe anul 2016

Vizualizeaza

12

HCL 52/22.04.2016 privind acordarea Acceptului catre SC General Construct SA Neamt pe drumul de exploatare amenajat din extravilanul comunei Girov

Vizualizeaza

13

Procesul verbal al sedintei CL Girov din data de 22.04.2016

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

mai 2016

Vizualizare

1

HCL 58/30.05.2016 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a suprafetei de 126 mp. situata in intravilan Botesti

Vizualizeaza

2

HCL 59/30.05.2016 privind Extinderea retelei electrice LEA 20 Kv + PTA pentru alimentarea cu energie electrica la Doina-Botesti Cladire birouri apartinand SC DSM LOGISTIC SRL si Gura-Vaii - Turturesti

Vizualizeaza

3

HCL 60/30.05.2016 privind aprobarea unor loturi de casa pentru tinerii de pana la 35 ani

Vizualizeaza

4

HCL 61/30.05.2016 privind scoaterea la licitatie a unor terenuri in vederea concesionarii

Vizualizeaza

5

HCL 62/30.05.2016 privind aprobarea preluarii contractului de concesiune atribuit domnului Topliceanu Iulian (persoana fizica) de catre Intreprinderea Individuala Topliceanu Iulian (persoana juridica)

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

iunie2016

Vizualizare

1

HCL 63/28.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

2

HCL 64/28.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

3

HCL 65/28.06.2016 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier

Vizualizeaza

4

HCL 66/28.06.2016 privind constatarea consiliului ca legal constituit

Vizualizeaza

5

HCL 67/28.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

6

HCL 68/28.06.2016 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

7

HCL 69/28.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

iulie2016

Vizualizare

1

HCL 70/20.07.2016 privind revocarea HCL33/24.03.2016, privind reinfiintarea Politiei Locale si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Politie Locala si a HCL 34/24.03.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Girov, precum si aprobarea statului de functii si organigrama de personal

Vizualizeaza

2

HCL 71/20.07.2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiliului Local

Vizualizeaza

3

HCL 72/20.07.2016 privind aprobarea "Planului de ocupare a functiilor publice" pe anul 2016

Vizualizeaza

4

HCL 73/20.07.2016 privind aprobarea organigramei, statului nominal de personal, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 74/20.07.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

6

HCL 75/20.07.2016 privind aprobarea modificarii Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2016

Vizualizeaza

7

HCL 76/20.07.2016 privind completarea si modificarea Planului anual al achizitiilor publice al comunei Girov pentru anul 2016

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

august2016

Vizualizare

1

HCL 77/30.08.2016 privind desemnarea noului reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 78/30.08.2016 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 79/30.08.2016 privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru alegerea delegatilor satesti in localitatile care nu au consilieri locali alesi

Vizualizeaza

4

HCL 80/30.08.2016 privind inchirierea unui spatiu apartinand domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 81/30.08.2016 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2016

Vizualizeaza

6

HCL 82/30.08.2016 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

Document

Vizualizare

1

Amendamente ale consilierilor propuse in sedinta din 30.08.2016 

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

sept2016

Vizualizare

1

HCL 83/21.09.2016 privind desemnarea a 2 reprezentanti din Consiliul Local care sa faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala "Prof. Gheorghe Dumitreasa" Girov

Vizualizeaza

2

HCL 84/29.09.2016 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 85/29.09.2016 privind modificari intervenite la contractele de inchiriere a locuintelor tip ANL

Vizualizeaza

4

HCL 86/29.09.2016 privind completarea si  modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2016

Vizualizeaza

5

HCL 87/29.09.2016 privind acceptarea modificarii de majorare de la 6133 mp, la 6430 mp a imobilului teren, in vederea asigurarii accesului din drumul national DN15D Piatra Neamt - Roman, la obiectivul "Depozit Judetean de deseuri"

Vizualizeaza

6

HCL 88/29.09.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

7

HCL 89/29.09.2016 privind constituirea unui drept de uz si servitute catre SC E-ON Distributie Romania a suprafetei de 436 mp din domeniul public al comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 90/29.09.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele trei luni (octombrie, noiembrie, decembrie)

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

oct2016

Vizualizare

1

HCL 91/31.10.2016 privind preluarea unor contracte de concesiune de catre alti concesionari

Vizualizeaza

2

HCL 92/31.10.2016 privind anularea contractului de concesiune nr. 4090/11.04.2011 pentru suprafata de 200 mp

Vizualizeaza

3

HCL 93/31.10.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

4

HCL 94/31.10.2016 privind aprobarea suprafetei de 500mp pentru Cretu Vasile (veteran de razboi)

Vizualizeaza

5

HCL 95/31.10.2016 privind transformarea unei functii publice vacante din cadrul compartimentului juridic I, grad principal, intr-o functie publica de nivel inferior - grad debutant din Statul de functii al Primariei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 96/31.10.2016 privind validarea delegatilor satesti pentru localitatile Versesti, Doina, Popesti si Gura Vaii

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

nov2016

Vizualizare

1

HCL 97/29.11.2016 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 98/29.11.2016 privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 99/29.11.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

4

HCL 100/29.11.2016 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2016

Vizualizeaza

5

HCL 101/29.11.2016 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2016

Vizualizeaza

6

HCL 102/29.11.2016 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Consiliului Local

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

dec2016

Vizualizare

1

HCL 103/192.12.2016 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 104/192.12.2016 privind aprobarea consumului anual de carburant lichid pentru autovehiculele din dotare

Vizualizeaza

3

HCL 105/192.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 106/192.12.2016 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2017 - 2018

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 2 guests online