March 17, 2018, 6:24 pm
Home HCL Girov 2018
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV  DIN ANUL 2017

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV  DIN ANUL 2018


Nr.crt.

HCL Girov pe luna ian 2018

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2018  privind aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie pentru inchirierea pajistilor si a padurilor aflate in proprietatea privata a comunei Girov, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018  privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Girov, pentru anul 2018

 

 Vizualizeaza

 

 

3

HCL 3/31.01.2018  privind aprobarea REGULAMENTULUI pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor pentru a desfasura o activitate prevazuta la art.475 alin. (3) - alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, activitate desfasurata in raza administrativa a Comunei Girov

 

Vizualizeaza