January 21, 2019, 10:12 pm
Home HCL Girov 2019
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV  DIN ANUL 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV DIN ANUL 2019

 

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2019 privind inregistrarea cu deficit a sectiunii de dezvoltare la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2018

Vizualizeaza

2

HCL 2/09.01.2019 privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local a excedentului a institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii

Vizualizeaza