October 27, 2021, 12:04 pm
Home HCL Girov 2021
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV
DIN ANUL 2021

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV - SEDINTA 24.08.2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

HCL 58/24.08.2021 privind aprobarea Regulamnetului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Girov

Vizualizeaza

2

HCL 59/24.08.2021 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la data de 30.06.2021

Vizualizeaza

3

HCL 60/24.08.2021 privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii a suprafetei de teren de 528mp, NC55312, intravilan apartinand domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 61/24.08.2021 privind acordarea acordului de principiu privind participarea la Zona Urbana Functionala(ZUF) Piatra Neamt pentru implementarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru perioada de programare 2021-2027

Vizualizeaza


HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV - SEDINTA 24.06.2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

HCL 46/24.06.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUANEAMT"

Vizualizeaza

2

HCL 47/24.06.2021 privind aprobarea concesionarii prin incerdintare directa catre domnul Ivan Petru, a suprafetei de 5315 mp, cu NC55589 teren curti constructii, situat in intravilanul satului Versesti, din domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 48/24.06.2021 privind modificarea HCL nr.33 din 30.03.2021, privind instituirea taxei de habitat cu destinatie si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu destinatie speciala de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza UAT Comuna Girov

Vizualizeaza

4

HCL 49/24.06.2021 privind aprobarea actualizarii bugetului indicativ si a cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie "Amenajare Spatiul Public de Agrement - Teren de Sport in satul Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5 HCL 50/24.06.2021 privind solicitarea de prelungire din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN, cu aparobarea comisionului de garantare , pentru obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, jud. Neamt" Vizualizeaza
6 HCL 51/24.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta Vizualizeaza

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV - SEDINTA 13.05.2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

HCL 40/13.05.2021 privind alegerea președintelui de ședințăpe lunile Mai, Iunie și Iulie  2021

Vizualizeaza

2

HCL 41/13.05.2021  privind modificarea HCL 15/24.02.2021 pentru aprobarea concesionării prin încredințare directă către domnul PANȚIR EMIL, a suprafeței de 2659 mp cu NC 53780 teren intravilan, situat în satul Căciulești,din domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 42/13.05.2021  privind aprobarea  concesionării prin licitație publică  asuprafeței de 2059 mp  teren  situat în satul Căciulești dindomeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 43/13.05.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 15 ha  pășune  disponibilă  pentru  pășunatul  bovinelor  cetățenilor  din satul  Turturești,aflată  în  proprietatea privată a Comunei Girov, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

5 HCL 44/13.05.2021 privind aprobarea –Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale în anul 2021 Vizualizeaza
6 HCL 45/13.05.2021 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov Vizualizeaza

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV - SEDINTA 23.04.2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

HCL 36/23.04.2021 cu privire la aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Piatra Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 37/23.04.2021 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Girov, pe anul 2021

Vizualizeaza

3

HCL 38/23.04.2021 privind aprobarea Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2021

Vizualizeaza

4

HCL 39/23.04.2021 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 31.03.2021

Vizualizeaza


HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV - SEDINTA 30.03.2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

HCL 23/30.03.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.52667 UAT Girov

Vizualizeaza

2

HCL 24/30.03.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.52657 UAT Girov

Vizualizeaza

3

HCL 25/30.03.2021 privind aprobarea taxei de inchiriere si actualizarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale din imobilul Dispensar uman, situat in domeniul public al comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 26/30.03.2021 privind modificarea art.1 din Hotararea nr.10 din 29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003 domnului Popoaia Sergiu-Ilie

Vizualizeaza

5

HCL 27/30.03.2021 privind modificarea art.1 din Hotararea nr.9 din 29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003 domnului Popoaia Radu-Constantin

Vizualizeaza

6

HCL 28/30.03.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.53780 UAT Girov

Vizualizeaza

7

HCL 29/30.03.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

8

HCL 30/30.03.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020

Vizualizeaza

9 HCL 31/30.03.2021 privind aprobarea conditiilor de acces pe drumurile publice locale din comuna girov, cuprinse in ACRODUL DE REABILITARE nr. 2130 din 18.02.2021 incheiat cu SC FULL PROGRESS SRL, Bistrita - Neamt, judetul Neamt pentru exploatarea agregatelor minerale din perimetrul "CACIULESTI" Vizualizeaza
10 HCL 32/30.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Lucrari in continuare si ramase de executat la obiectivul Retea de canalizare cu statie de epurare in sat Girov, com. Girov, judetul Neamt" Vizualizeaza
11 HCL 33/30.03.2021 privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu destinatie speciala de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza UAT Comuna Girov Vizualizeaza
12 HCL 34/30.03.2021 privind modificarea HCL nr.89/2020 anexa.1, pag.4 in sensul majorarii coeficientului de reducere aplicabil in cazul mijloacelor de transport hibride de la 50% la 90% Vizualizeaza

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV - SEDINTA 24FEB 2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

HCL 15/24.02.2021 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa catre domnul Pantir Emil, a suprafetei de 2659 mp, cu NC53780 teren intravilan, situat in satul Caciulesti, din domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

2

HCL 16/24.02.2021 privind nominalizarea de catre consiliu local Girov a doi consilieri care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 17/24.02.2021 privind aprobarea "Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de munca de pe raza comunei girov, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare"

Vizualizeaza

4

HCL 18/24.02.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in proprietatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 19/24.02.2021 privind aprobarea conditiilor de acces pe drumurile publice locale din comuna Girov, cuprinse in Acodul de reabilitare, incheiat cu SC FULL PROGRES SRL, Bistrita-Neamt, judetul Neamt pentru exploatarea agregatelor miderale din perimetrul "Caciulesti"

Vizualizeaza

6

HCL 20/24.02.2021 privind actualizarea sumelor , conform indicelui de inflatie pentru contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune din domeniul privat al comunei, pentru anul 2021

Vizualizeaza

7

HCL 21/24.02.2021 privind actualizarea sumelor , conform indicelui de inflatie pentru contractele de concesiune incheiate pentru suprafete de teren din domeniul privat al comunei, pentru anul 2021

Vizualizeaza

8

HCL 22/24.02.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte propritate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003 domnului Calarasu Ioan-Fernando

Vizualizeaza


HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV - SEDINTA 29IAN 2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

HCL 4/29.01.2021 privind revocarea HCL nr. 87/18.12.2020 privind aprobarea actualizării inventarului domeniului public al comunei Girov, județul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 5/29.01.2021 privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Girov, în Adunarea Generală a Asociație de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț"

Vizualizeaza

3

HCL 6/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență

Vizualizeaza

4

HCL 7/29.01.2021 privind darea în folosință definitivă a 49 mp teren intravilan din domeniul privat al comunei Girov, pentru a amplasarea stâlpilor necesari realizării lucrărilor " Construire rețea fibră optică în satul Doina, comuna Girov, județul Neamț"

Vizualizeaza

5

HCL 8/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 doamnei Miron Andreea-Ioana

Vizualizeaza

6

HCL 9/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Popoaia Radu Constantin

Vizualizeaza

7

HCL 10/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Popoaia Sergiu Ilie

Vizualizeaza

8

HCL 11/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Bandrabula Ioan Marius

Vizualizeaza

9

HCL 12/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Sava Alexandru-Andrei

Vizualizeaza

10 Procesul verbal al sedintei din 29.01.2021 Vizualizeaza

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV - SEDINTA 08IAN 2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

HCL 1/08.01.2021 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domului Avasiloaiei Nicoale-Ciprian si vacantarea locului de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 2/08.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului din excedentul bugetului local a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2020

Vizualizeaza

3

HCL 3/08.01.2021 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren extravilan, in suprafata de 500 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

4 Procesul verbal al sedintei din data de 08.01.2021 Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online