October 27, 2021, 1:41 pm
Home HCL Girov 2012

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV

DIN ANUL 2012

 

Nr.crt

HCL Girov pentru luna ian 2012

Vizualizare

1

HCL 1/16.01.2012 privind aprobarea angajarii unui expert contabil pentru verificarea unor aspecte abuzive din cadrul primariei

 

 Vizualizeaza

2

HCL 2/16.01.2012 privind aprobarea taxelor de salubrizare pe anul 2012

 Vizualizeaza

3

HCL 3/16.01.2012 privind aprobarea balastarii drumului comunal Turturesti - Gura Vaii

 Vizualizeaza

4

HCL 4/16.01.2012 privind blocarea accesului pe DC Caciulesti - Fabrica

Vizualizeaza

5

HCL 5/16.01.2012 privind acordarea unei sume de bani parohiei Doina-Botesti ca ajutor pentru reconstituirea casei parohiale arse in incendiul din 31.12.2011

 

Vizualizeaza

6

HCL 6/16.01.2012 privind atribuirea de denumire a Scolii Girov conform Ordinului M.E.C.T.S nr.6564 /2011.

 Vizualizeaza

7

HCL 7/16.01.2012 privind concesionarea prin atribuire directa a unei suprafete de teren

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna martie2012

Vizualizare

1

HCL 8/02.03.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele trei luni - februarie, martie si aprilie 2012

 

Vizualizeaza

2

HCL 9/02.03.2012 privind aprobarea ocuparii temporare a terenurilor apartinand domeniului public sau privat al comunei pentru executarea lucrarilor de reparatii capitale LEA 220KW Dumbrava - Stejaru

 

Vizualizeaza

3

HCL 10/02.03.2012 privind aprobarea constituirii suprafetelor inscrise curti-contructii cetatenilor comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 11/02.03.2012 privind aprobarea locurilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Vizualizeaza

5

HCL 12/02.03.2012 privind  aprobarea Planului Urbanistic in Detaliu pentru construire Pensiune Turistica

Vizualizeaza

6

HCL 13/02.03.2012 privind aprobarea proiectului Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2012.

Vizualizeaza

7

HCL 16/30.03.2012 privind aprobarea Planului tehnic de intretinere si imbunatatire a pasunilor care apartin Consiliului local Girov

aprobarea Planului tehnic de intretinere si imbunatatire
a pasunilor care apartin Consiliului local Girovaprobarea Planului tehnic de intretinere si imbunatatirea pasunilor care apartin Consiliului local Girov 

 

Vizualizeaza

8

HCL 17/02.03.2012 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 1098 mp., pe care sunt edificate depozitul de materiale si constructia societatii, precum si terenul aferent

Vizualizeaza

9

HCL 18/30.03.2012  privind aprobarea atribuirii pasunilor din satele Gura-Vaii si Popesti de catre detinatorii de animale in vederea organizarii pasunatului

Vizualizeaza

10

HCL 19/30.03.2012   privind aprobarea retelei scolare pe anul 2012 - 2013

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna apr2012

Vizualizare

1

HCL 20/09.04.2012 aprobarea Planului tehnic de intretinere si imbunatatire a pasunilor care apartin Consiliului local Girov

 

Vizualizeaza

2

HCL 21/09.04.2012 privind rezilirea unor contracte de concesiune

 Vizualizeaza

3

HCL 22/09.04.2012 privind atribuirea pasunilor ramase disponibile din satele GuraVaii si Popesti, catre detinatorii de animale in vederea organizarii pasunatului

 

Vizualizeaza

4

HCL 23/09.04.2012 privind aprobarea modificari inventarului domeniului public si privat al comunei Girov, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna mai2012

Vizualizare

1

HCL 28/22.05.2012 privind infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala la nivelul Consiliului Local al comunei Girov, aprobarea Organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala Girov

 

Vizualizeaza

  2

HCL 29/22.05.2012 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna iunie2012

Vizualizare

1

HCL 30/28.06.2012 privind alegerea comisiei de validare

 Vizualizeaza

  2

HCL 31/28.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali

 Vizualizeaza

3

HCL 32/28.06.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

 Vizualizeaza

4

HCL 33/28.06.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

 Vizualizeaza

5

HCL 34/28.06.2012 privind alegerea viceprimarului

 Vizualizeaza

6

HCL 35/28.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna aug2012

Vizualizare

1

HCL 36/14.08.2012 privind aprobarea investitiei "Extindere si reabilitare retea de alimentare cu apa in comuna Girov, in satele Turturesti, Gura Vaii, Caciulesti"

 

Vizualizeaza

  2

HCL 37/14.08.2012 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru mijloace fixe : buldoexcavator, autogunoiera si autobasculanta

 

Vizualizeaza

3

HCL 38/14.08.2012 privind aprobarea scoaterii unor mijloace fixe din patrimoniul comunei Girov, in vederea declasarii si valorificarii

 

Vizualizeaza

4

HCL 39/14.08.2012 privind aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator si a unei autobasculante de catre comuna Girov

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna sept 2012

Vizualizare

1

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

 Vizualizeaza

  2

HCL privind desemnarea unui reprezentant pentru Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara EcoNeamt

 

Vizualizeaza

3

HCL privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Neamt”

 

Vizualizeaza

4

 

 

HCL privind privind aprobarea modificarii Bugetului Local al Comunei GIROV, pe anul 2012

 

 

 

Vizualizeaza

5

HCL privind aprobarea desfiintarii Politiei Locale

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna oct 2012

Vizualizare

1

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie,noiembrie si decembrie 2012

 

Vizualizeaza

  2

HCL privind  aprobarea ocuparii  temporare  181  mp. si definitive  106  mp. a  terenurilor apartinand  domeniului  public  sau  privat  al  comunei  pentru executarea  lucrarilor  de inlocuire  conductor clasic cu conductor torsadat  inlocuire  stalpi,  inlocuire  bransament PP, inscriptionari-LEA 0,4 kv P + I  Danesti

 

Vizualizeaza

3

HCL privind revocarea H.C.L.nr.43 din 21.09.2012

Vizualizeaza

4

HCL privind  asocierea comunei  Girov cu  Asociatia  de Dezvoltare  Intercomunitara  "URBTRANS"

 

Vizualizeaza

5

HCL privind  aprobarea  extinderii  LEA 0,4KvP+1  Turturesti +1 Gura-Vaii  +1 Caciulesti  +1 Versesti  +l  Doina  si  Botesti

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna nov2012

Vizualizare

1

HCL 49/22.11.2012 privind  aprobarea  constituirii  suprafetelor inscrise  curti-constructii  cetatenilor  comunei  Girov

 

Vizualizeaza

  2

HCL 50/22.11.2012 privind aprobarea  achizitionarii  unui buldoexcavator  si  a unei  autobasculante de catre  comuna Girov

 

Vizualizeaza

3

HCL 51/22.11.2012 privind  incredintarea  directa  a lucrarii "Asezamantului  cultural"  Girov - S.C. ELMAR  SRL

 

Vizualizeaza

4

HCL 52/22.11.2012 privind  privind  aprobarea  modificarii  Bugetului local  al  Comunei  GIROV,  pe anul  2012

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Girov pentru luna dec2012

Vizualizare

1

HCL 53/21.12.2012 privind  aprobarea  alimentarii  cu energie  electrica  a ansamblului  de locuinte  ANL  pentru  tineret  din  comuna

 

Vizualizeaza

  2

HCL 54/21.12.2012 privind aprobarea  traseului  solicitat  de S.C. GENERAL CONSTRUCT  SA., in  vederea  transportului  agregatelor  minerale  extrase  din  albia  raului  Cracau,  de la  balastiera la  Statia  de sortare - spalare  Caciulesti

 

Vizualizeaza

3

HCL 55/21.12.2012 privind stabilirea impozitelor  si  taxelor  locale  pentru anul 2013

 

Vizualizeaza

4

HCL 56/21.12.2012 privind aprobarea  Organigramei  si  al  statutului  de  functii al  aparatului  de specialitate  al  primarului comunei  Girov

 

Vizualizeaza

5

HCL 57/21.12.2012 privind aprobarea modificarii  Bugetului  local  al  Comunei  GIROV,  pe  anul2012

Vizualizeaza

6

HCL 58/21.12.2012 privind alegerea  presedintelui  de  sedinta pe pentru lunile  ianuarie,  februarie  si martie  2013

Vizualizeaza

7

HCL 59/21.12.2012 privind desemnarea domnului Enache Vasile ca reprezentant  legal  al  Consiliului  Local  in  instanta

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 9 guests online