October 27, 2021, 1:45 pm
Home Informatii publice L52/2003

 INFORMATII PUBLICE PUBLICATE CONFORM

LEGII 52/2003

 

Nr.crt.

Documente

 

Vizualizare

1

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Vizualizeaza

 

 Legea 52/2003  art. 7

    (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

 

Documente publice conform legii 52/2003

Nr.crt.

Documente

 

Vizualizare

1

Acte normative supuse dezbaterii publice

Vizualizeaza

2

Minuta dezbaterii publice

Vizualizeaza

3

Recomandari scrise  colectate

Vizualizeaza

4

Versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării

Vizualizeaza

5

Rapoartele de avizare

Vizualizeaza

6

Versiuni finale adoptate ale actelor normative

Vizualizeaza

 

Legea 52/2003 art. 13

    (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

    a) numărul total al recomandărilor primite;

    b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;

    c) numărul participanţilor la şedinţele publice;

    d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

    e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

    f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

    g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

    (2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

Nr.crt.

Documente

 

Vizualizare

1

Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 52/2003 pe anul 2018

Vizualizeaza

2 Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 52/2003 pe anul 2019 Vizualizeaza
3 Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 52/2003 pe anul 2020 Vizualizeaza

 

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 12 guests online