October 27, 2021, 1:58 pm
Home Informatii publice L544/2001

INFORMATII PUBLICE  CONFORM

LEGII 544/2001

 

Nr.crt.

                 Baza legislativa

 Vizualizare

1

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata)

 Vizualizeaza

2

Formular solicitare informatii publice conform Legii 544/2001

 Vizualizeaza

 

 

A. Informatiile publice publicate de  Comuna Girov din oficiu sunt:

1. Date de contact , program de functionare, program de audiente

Denumire institutie

Comuna Girov

 

 

 

Adresa

Loc. Girov

Comuna Girov

Jud Neamt

Cod Postal 617210

Telefon

0233 - 291000

Fax

0233 - 291000

E-mail

 primariagirov.neamt @ yahoo . com

Website

 www.girov.ro

Cod fiscal

 

Cod SIRUTA

 

Program de functionare

Luni - Vineri   8-16

 

Program de audiente

 

 

Primar Ciubotaru Vasile    

Marti  9-11

Joi - 9 -11

Viceprimar Purcel Ioan

 Miercuri 9-11

 

Organigrama

Vizualizeaza

 

2. Persoana responsabila cu cu difuzarea informatiilor publice

Nume si prenume

Telefon

Dispozitie numire in functie

 Dascalu Elena Luminita  0233 - 291000

Vizualizeaza

 

3.Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei publice

Nr.crt.

Regulamente interne

Vizualizare

1

Regulament de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Girov

 

Vizualizeaza

2

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Girov

Vizualizeaza

 

4. Alte documente publice

Document

Vizualizare

Bugetul  pe anul 2018

Vizualizeaza

Executia financiara la data de 30.06.2018

Vizualizeaza

Lista documentelor de interes public

Vizualizeaza

Lista privind categoriile de documente produse si/sau gestionate

Vizualizeaza

Programe si strategii

Vizualizeaza

 

5. Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001

Document

An

Vizualizare

Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001

2018

Vizualizeaza

Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001 2019 Vizualizeaza
Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001 2020 Vizualizeaza

 

6. Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Modalitati de contestare conform L544/2001

Vizualizare

Reclamatie administrativa

Vizualizeaza

 

B. Informatii  publice furnizate la cerere

Legea544/2001 prevede urmatoarele:

 ART. 6 (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în conditiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

 (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

 (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;  b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. 

ART. 7 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic. 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 15 guests online