October 27, 2021, 12:17 pm
Home Monitorul Local al Comunei Girov

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea I

Vizualizare

1

Statutul Comunei Girov

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea II

Vizualizare

1

Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari adoptate de Consiliul Local al Comunei Girov

Vizualizeaza

2

Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii emise de Primarul Comunei Girov

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea III

Vizualizare

1

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Vizualizeaza

2

Registrul pentru evidenta hotararilor adoptate

Vizualizeaza

HCL

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea III

Vizualizare

1

Hotararile Consiliului Local Girov adoptate in anul 2019

Vizualizeaza

2

Hotararile Consiliului Local Girov adoptate in anul 2020

       Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea IV

Vizualizare

1

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii

Vizualizeaza

2

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

Vizualizeaza

3

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Girov  in luna ianuarie  2021

Vizualizeaza

4 Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Girov  in luna februarie  2021 Vizualizeaza
5 Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Girov  in luna martie  2021 Vizualizeaza
6 Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Girov  in luna aprilie  2021 Vizualizeaza
7 Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Girov  in luna mai  2021 Vizualizeaza
8 Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Girov  in luna iunie  2021 Vizualizeaza
9 Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Girov  in luna iulie  2021 Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea V

Vizualizare

1

Bugetul Comunei Girov pe anul 2019

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Vizualizeaza

2

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarâri si dispozitii cu caracter normativ

Vizualizeaza

3

Informarea asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale

Vizualizeaza

4

Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Vizualizeaza

5

Alte documente de interes public

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Minute sedinte publice locale pe anul 2019

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Procesele verbale ale sedintelor Consiliul Local al Comunei Girov pe anul 2019

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Declaratii de casatorie

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 11 guests online