February 29, 2020, 5:28 am
Home Parohii si biserici
Biserica Contesti

Biserica satului Conţeşti, cu hramul “Sfântul Ierarh Nicolae”, face parte din monumentele istorice ale Patrimoniului Cultural Naţional, neştiindu-se cu exactitate data ridicării ei. Satul este atestat documentar din Biserica Contesti1553 când în timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu este închinat Mănăstirii Tazlău.

Un hrisov domnesc alcătuit de Radu-Mihnea la 1618 aminteşte din nou existenţa satului şi implicit a bisericii din Conţeşti. Mai târziu satul Nicoreşti a fost închinat Mănăstirii Aroneanu din Iaşi. După venirea boierilor Cantacuzino, satul se extinde căpătând numele Conţeşti, fiind închinat după 1743 Mănăstirii Zografu şi Patriarhiei din Ţarigrad.

În anul 1784 se stabilesc aici refugiaţi transilvăneni, prigoniţi după Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan din locurile de origine, găsind ocrotire pe moşia “conţilor” Cantacuzino. Bătrânii satului invocă şi o altă explicaţie: cei care veniseră din Ardeal, printre care vechile familii Cosma şi Manole (din părţile Feleacului şi ale Năsăudului), se stabilesc pe aceste meleaguri cumpărând importante proprietăţi funciare de la localnici şi primindu-şi astfel denumirea de “conţi” , nume dat boierilor ardeleni.

Biserica a fost acoperită cu stuf şi paie, iar prin 1884 se ştie că era acoperită cu şindrilă ca şi astăzi. Nu avea pridvorul şi tinda actuale, făcute ulterior în 1895 sub conducerea preotului Darie şi tot atunci a fost înălţată duşumeaua din biserică cu 30-40 cm, ştiut fiind faptul că se coborau 2-3 trepte spre intrarea în pronaos.Icoana Sf petru si Pavel Biserica Contesti Girov

Biserica este împrejmuită cu un gard din piatră (refăcut în 1838), deasupra lui, găsindu-se o cruce cu semilună, amintind de asupririle turceşti. Portalul cu cruce a fost refăcut în urma avarierii lui în ultimii ani. De remarcat sunt şi pietrele funerare, de la intrarea în curtea bisericii, având inscripţionaţi anii 1852, 1856 şi 1862.

Nu există o pisanie, ci doar două pomelnice al ctitorilor, în Sfântul Altar. Icoanele cele mai cunoscute din biserica parohiei Conţeşti sunt: Sfânta Ana cu Maica Domnului în braţe şi Sfinţii Apostoli. Cea dintâi este cunoscută ca aducătoare de ploaie dar şi ca izbăvitoare de furtuni iar cea de-a doua a fost ascunsă în trecut (nu se cunosc motivele) în albia Cracăului, timp de peste 100 de ani; apa nu a deteriorat nici lemnul şi nici pictura ce-i întruchipează pe Sfinţii Apostoli

Din 30 noiembrie 2002, Conţeşti a devenit parohie de sine stătătoare, prin numirea ca Indicator ContestiGirovparoh a preotului Ştefan Zaharia. S-au efectuat diverse lucrări de întreţinere, iar în iunie 2006 au fost instalate indicatoare rutiere care să anunţe prezenţa locaşului de cult lângă biserică şi în centrul comunei Girov la intersecţia D.N. 15 cu drumul comunal Girov-Verşeşti. Începând cu 2007, complexul bisericesc beneficiază de apă curentă, iar din ianuarie 2008, biserica, de un sistem de alarmă.

Complex existent:

 • biserică,
 • aghiazmatar,
 • casă de prăznuire

Proiecte în derulare:

 • casă parohială,
 • biserică nouă

Proiecte de viitor:

 • clopotniţă,
 • reamenajare cimitir,
 • cantină socială,
 • transformarea bisericii actuale în muzeu.

Activitatea cultural-misionară se bazează pe editarea buletinului oficial „Viaţa noastră”, pe întâlnirile cu enoriaşii reveniţi din străinătate, pe vizitele pastorale din Postul Crăciunului, Postul Paştelui şi pe cele din timpul anului, pe implicarea în campaniile sociale iniţiate împreună cu serviciul de asistenţă-socială al Primăriei Girov.

Începând din octombrie 2006, parohia Conţeşti a implementat Proiectul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, ce se desfăşoară săptămânal pentru copiii din sat (mai multe informaţii: ihnk.blogspot.com). La sărbători şi momente importante, parohia Conţeşti a oferit distincţii de vrednicie şi diplome unor credincioşi care au dovedit dragoste şi dăruire faţă de Dumnezeu şi Biserică. Parohia Conţeşti are din 2004 o bibliotecă parohială sub ocrotirea Sfântului Ioan Gură de Aur, ale cărei volume sunt păstrate, până la construirea unei săli de lectură, de către preotul paroh.

Parohia noastră a organizat două excursii pentru enoriaşi, la Iaşi, în pelerinaj la moaştele Cuvioasei Parascheva (13 octombrie 2006) şi la Mănăstirea Secu, la Sfânta Liturghie şi la proclamarea oficială a canonizării Sfântului Varlaam, Mitropolitul Moldovei (29 august 2007).

Evenimentele marcante ale ultimilor ani sunt:

 • vizita pastorală şi săvârşirea Sfintei P CalinicLiturghii de către Prea Sfinţitul Calinic Botoşăneanul, Arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, în ziua de 24 iulie 2005,
 • săvârşirea slujbelor pentru ploaie prin procesiunea cu Sfânta Icoană a Maicii Domnului de la Horaiţa,
 • procesiunea cu un fragment din lemnul Sfintei Cruci şi Sfintele moaşte ale părinţilor ucişi de perşi din Mănăstirea Sf. Teodosie din Ierusalim (613),
 • în zilele hramului “Sfântului Nicolae” 2007, organizarea întâlnirilor de Cerc Misionar-Pastoral la 27 iulie în fiecare an (în ziua celui de al doilea hram al bisericii, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon), etc.

 

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 16 guests online