December 6, 2021, 7:11 pm
Home Proiect aprobare ROF CL Girov
Proiect ROF CL Girov

ANUNT

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Girov şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Girov , în şedinţa ordinară din luna septembrie 2019.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la sediul primăriei comunei Girov, Registratura, până la data de 15.09.2019 sau se vor comunica prin fax la nr. 0233/291000/ prin e-mail, la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei Comunei Girov www.girov.ro şi la Afisierul din primărie.
Etapa consultarii publice are loc in perioada 29 .08. 2019-15.09.2019

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Girov , județul Neamț şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Girov , în şedinţa ordinară din luna octombrie 2019.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. 

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la sediul primăriei comunei Girov, Registratura, până la data de 15.09.2019 sau se vor comunica prin fax la nr. 0233/291000/ prin e-mail, la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei Comunei Girov www.girov.ro şi la Afisierul din primărie.

Nr.crt

Proiect de hotarare

 

Pdf

1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Girov , județul Neamț

Vizualizeaza

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 4 guests online