October 27, 2021, 1:18 pm
Home Convocator sedinta si proiecte HCL 2021

PROIECTE HCL GIROV

2021

Luna octombrie 2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Dispozitia 149/21.10.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 28.10.2021, ora 15.00

Vizualizeaza

2 Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Girov, judetul Neamt" Vizualizeaza
3 Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea drumuri satesti comuna Girov, judetul Neamt" Vizualizeaza
4 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului  local al comunei Girov, pe anul 20 Vizualizeaza
5 Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Toma Vasile si vacantarea locului de consilier local Vizualizeaza
6 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov Vizualizeaza
7 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie, decembrie 2021 si ianuarie 2022 Vizualizeaza
8 Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.54763 UAT Girov Vizualizeaza
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al Comunei Girov Vizualizeaza
10 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire aferente contractului Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asocoatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", DIN Zona 1, judetul Neamt Vizualizeaza
11 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la data de 30.09.2021 Vizualizeaza

Luna septembrie2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 12899/22.09.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 29.09.2021, ora 15.00

Vizualizeaza

2 Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.25/30.03.2021 aprobarea taxei de inchiriere si actualizarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale din imobilul Dispensar uman, situat in domeniul public al comunei Girov Vizualizeaza
3 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unui teren, cu suprafata de 500mp, situat in intravilanul domeniului privat al comunei Girov atribuit in baza Legii 15/2003 doamnei Ungureanu Violeta Diana Vizualizeaza
4 Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 Vizualizeaza
5 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2021 Vizualizeaza
6 Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului de sport Stadion si cladire "Baza sportiva" Vizualizeaza
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr56/30.07.2021 privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportiva de Fotbal Girov din comuna Girov, jud. Neamt Vizualizeaza
8 Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2021 Vizualizeaza

 

Luna iulie

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 9925/23.07.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 30.07.2021, ora 14.00

Vizualizeaza

 

Luna iunie2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 8122/16.06.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 24.06.2021, ora 15.30

Vizualizeaza

2 Dispozitia 105/16.06.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pentru data de 24.06.2021, orele 15.30 Vizualizeaza
3 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUANEAMT" Vizualizeaza
4 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin incerdintare directa catre domnul Ivan Petru, a suprafetei de 5315 mp, cu NC55589 teren curti constructii, situat in intravilanul satului Versesti, din domeniul privat al comunei Girov Vizualizeaza
5 Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.33 din 30.03.2021, privind instituirea taxei de habitat cu destinatie si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu destinatie speciala de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza UAT Comuna Girov Vizualizeaza
6 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii bugetului indicativ si a cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie "Amenajare Spatiul Public de Agrement - Teren de Sport in satul Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt" Vizualizeaza
7 Proiect de hotarare privind solicitarea de prelungire din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN, cu aparobarea comisionului de garantare , pentru obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, jud. Neamt" Vizualizeaza


Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 5995/07.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 13.05.2021, ora 15.30

Vizualizeaza


Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Proiecte de hotarare nr 36-39

Vizualizeaza

 


Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 4408/02.04.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta de indata pe data de 05.04.2021, ora 16.00

Vizualizeaza

2 Proiecte de hotarare Vizualizeaza


Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 3805/24.03.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 30.03.2021, ora 15.30

Vizualizeaza


Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 2074/17.02.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta de indata pe data de 24.02.2021, ora 15.00

Vizualizeaza

2 Proiecte de hotarari Vizualizeaza


Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 1969/16.02.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta de indata pe data de 17.02.2021, ora 15.00

Vizualizeaza

Luna ianuarie2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 797/21.01.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 29.01.2021, ora 13.00

Vizualizeaza

Proiecte de hotarari

Nr.crt

Document

Pdf

1

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 87/18.12.2020 privind aprobarea actualizării inventarului domeniului public al comunei Girov, județul Neamt

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Girov, în Adunarea Generală a Asociație de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind darea în folosință definitivă a 49 mp teren intravilan din domeniul privat al comunei Girov, pentru a amplasarea stâlpilor necesari realizării lucrărilor " Construire rețea fibră optică în satul Doina, comuna Girov, județul Neamț"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 doamnei Miron Andreea-Ioana

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Popoaia Radu Constantin

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Popoaia Sergiu Ilie

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Bandrabula Ioan Marius

Vizualizeaza

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Sava Alexandru-Andrei

Vizualizeaza

 

Anunt

Nr.crt

Document

Pdf

1

Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domului Avasiloaiei Nicoale-Ciprian si vacantarea locului de consilier local

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului din excedentul bugetului local a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren extravilan, in suprafata de 500 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

 

ARHIVA PROIECTE HCL 2020

Luna decembrie

Nr.crt

Document

Pdf

1

Proiect de hotărâre privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M., cu aprobarea comisionului de garantare, pentru proiectul obiectivului de investiții :Modernizare drumuri locale în comuna Girov, jud. Neamț”.

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a comunei Girov, la data de 30.09.2020.

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor și impozitelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Girov în anul 2021

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr.553 din 09.02.1998, încheiat între Consiliul Local Girov și domnul Afetelor Ioan, pentru suprafața de 9269 mp , teren intravilan din satul Verșești,aflat în domeniul privat al comunei Girov.

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 51646 UAT Girov.

 

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren ,pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza Legii 15/2003.

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren ,pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza Legii 15/2003

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune cu nr. 4229 din 17.06.2013, încheiat între Consiliul Local Girov și doamna Bordea Claudia-Mihaela, pentru suprafața de 1000 mp, teren intravilan din satul Verșești ,aflat în domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

9

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune cu nr.7259 din 15.09.2014, încheiat între Consiliul Local Girov și domnul Samachișă Ion, pentru suprafața de 182 mp ,teren intravilan din satul Girov ,aflat în domeniul privat al comunei al comunei Girov

Vizualizeaza

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022

Vizualizeaza

11

Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului domeniului public al comunei Girov, județul Neamț.

Vizualizeaza

12

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al comunei Girov

Vizualizeaza

13

Proiect de hotărâre  privind alocarea unor sume de bani pentru diferite activități social- culturale din capitolul “Cultură,Recreere și Religie”, cod : 67.02, pe anul 2020

Vizualizeaza

14

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Bugetului local pe anul 2020.

Vizualizeaza

15

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a comunei Girov la data de 18.12.2020

Vizualizeaza


 

Luna noiembrie

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul si dispozitia 138/10.11.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 16.11.2020, ora 15.00

Vizualizeaza

Proiecte

Nr.crt

Proiecte HCL noiembrie

2020

Pdf

1

Proiect de hotarare 84/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare 85/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele doomenii de activitate

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare 86/2020 privind alegerea viceprimarului al comunei Girov

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare 87/2020 privind aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare 88/2020 privind darea in folosinta definitiva a 5.5 mp teren intravilan din domeniu privat al comunei Girov, pentru amplasarea stalpilor necesari realizarii lucrarilor "Alimentare cu energie electrica Salon Evenimente - cort, restaurant, anexe  preparari si grupuri sanitare" in satul Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare 89/2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12447 din 08.12.2008, incheiat in Consiliul local Girov si dl. Besleaga Gheorghe, pentru suprafata de 2659 mp teren aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

7

Proiect de hotarare 90/2020privind aprobarea proiectului "Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente / dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line, in comuna Girov, judetul Neamt, a indicatorilor tehnico-economici pentru aceasta investitie precum si a cheltuielilor aferente proiectului

Vizualizeaza

8

Proiect de hotarare 91/2020 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

    9 Proiect de horarea privind aprobarea devizului general care se finanteaza de la bugetul local multianual, pentru obiectivul de investitie "Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Girov, judetul Neamt Vizualizeaza

 

Luna septembrie 2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul si dispozitia 114/16.09.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 23.09.2020, ora 16.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1380/20.02.2004, încheiat între Consiliul Local Girov și domnul Atanase Petru, pentru o suprafață de 508 mp, teren aflat în domeniu privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Sportive de Fotbal Girov

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de atribuire în baza legii 15/2003 cu nr. 8673/09.09.2018 privind pe Apetroaiei Dumitrel

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pentru anul 2020

Vizualizeaza


Luna august 2020

Nr.crt

Document

Pdf

1

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Bugetului local ala Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor fiscale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Comunei Girov

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive de Fotbal Girov, Neamt

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

5

Proiect de hotatare privind asumarea/neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de licitatie aferente "Programului pentru scoli", pentru anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

Dispozitii

Nr.crt

Document

 

Pdf

1 Dispozitia 96/12.08.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 18.08.2020, ora 15.30 Vizualizeaza
2 Anuntul 12329/27.08.2020 privin convocarea Consiliului Local Girov in sedinta de indata in data de 27.08.2020, ora 16.00 Vizualizeaza

Luna iulie 2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1 Dispozitia 88/06.07.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 13.07.2020, ora 15.30 Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare 56 din 06.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august si septembrie 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare 57 din 06.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta persoanelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase pe raza comunei Girov

Vizualizeaza

4

Proiecte de hotarare 58 din 06.07.2020 privind rezilierea contractului de atribuire in baza legii 15/2003 cu nr. 9818/05.10.2010 privind pe Mardare Ana-Maria

Vizualizeaza

5

Proiecte de hotarare 59 privind aprobarea Listei de repartizare in vederea atribuirii locuintelor destinate inchirierii, construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

6

Proiecte de hotarare 60 din 06.07.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

Luna iunie 2020 - sedinta 26.06.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Dispozitia 80/17.06.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pentru data de 26.06.2020, ora 15,30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind ocuparea definitivă a 12,5 mp , din domeniul public al comunei Girov, pentru amplasarea stâlpilor necesari realizării obiectivului de investiţie"Infiinţare cablu cu

fibre optice Orange în judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Băeşu Georgeta

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal, pentru introducerea suprafeţei de 3100 mp teren extravilan în intravilanul comunei Girov, teren situat în punctul "Deal Turtureşti"

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei .conform indicelui de inflaţiei pentru contractul de închiriere a 55,45 mp spaţiu ocupat de către SC FARMACIA HUMANITAS SRL

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind acordarea de bonificaţii cu prorogarea termenului de până la 30 iunie inclusive pe anul 2020

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare pentru obiectivul de investiţii- "Modernizare drumuri locale în comuna Girov,judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

9

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului ARAVEICEI CONSTANTIN în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

10

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei NĂDĂŞANU MARIETA în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

Luna mai 2020 - sedinta 22.05.2020

Nr.crt.

Proiecte HCL Girov pe luna

mai 2020

Vizualizare

7297/15.05.2020

Anunt 7297/15.05.2020 privind convocarea CL Girov sin sedinta ordinara in data de 22.05.2020

Vizualizeaza

41

Proiect de hotarare privind abrogarea Anexei A, art.484, care stabileste taxa speciala pentru oficierea casatoriei din Hotararea Consiliului Local nr. 110 din 28.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Vizualizeaza

42

Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de pasunat, conform indicelui de inflatie pentru contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune din domeniul privat al comunei, pentru anul 2020

Vizualizeaza

43

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data 31.03.2020

Vizualizeaza

44

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

45

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive de Fotbal Girov Neamt

Vizualizeaza

46

Proiect de hotarare  privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

47

Proiect de hotarare  privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pe anul scolar 2019-2020 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Girov

Vizualizeaza

 

Luna aprilie 2020 - sedinta 29.04.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

6258/

21.04.2020

Anunt privind convocarea Consiliului Local Giirov in sedinta ordinara in data de 29.04.2020, ora 15

Vizualizeaza

36

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chiuaru Neculai în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

37

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Boţu Genoveva - Lăcrămioara şi vacantarea

Vizualizeaza

38

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Mai, Iunie şi Iulie 2020

Vizualizeaza

39

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Vizualizeaza

40

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Vizualizeaza

 

Luna martie 2020 - sedinta 27.03.2020

Nr.crt.

Proiecte de hotarari

Pdf

  Anuntul 4730/19.03.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 27.03.2020, ora 15,00 Vizualizeaza

1

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Năfareanu Iulian - Constantin şi vacantarea locului de consilier loca

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre prin care se act de încetarea mandatului de consilier al domnului ENACHE VASILE

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " AQUA NEAMŢ" şi modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, pentru persoanele apte de muncă de pe raza comunei Girov,beneficiare ale prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare.

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M.SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare ,pentru proiectul obiectivului de investiţii - Modernizare drumuri locale în comunaGirov jud. Neamţ.

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea înlesnirilor la plată sub formă de scutiri aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor şi ale altor obligaţii la bugetul local ,datorate de către contribuabili ai bugetului local al comunei Girov pe anul fiscal 2019

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea ,evidenţa şi radierea vehicolelor a căror proprietari îşi au domiciliul , reşedinţa ori sediul pe raza comunei Girov care nu se supun înmatriculării

Vizualizeaza


Luna februarie 2020 - sedinta 28.02.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anunt privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta extraordinara pe luna februarie 2020 in data de 28.02.2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Februarie, Martie şi Aprilie 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale comunei Girov

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de păşunat nr. 1970 din 16.05.2011 încheiat între comuna Girov şi Baciu-Lupaşcu Ioan

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor staţii de autobuze/microbuze în satele Gura- Văii şi Popeşti din comuna Girov

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8 din 28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERU COM SERV

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de păşunat nr. 11228 din 24.08.2018 încheiat între comuna Girov

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza


Luna februarie 2020 - sedinta 20.02.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anunt privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe luna februarie 2020 in data de 20.02.2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare nr.17/20.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie si aprilie 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare nr.18/20.02.2020 privind aprobarea inchirierii pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare nr.19/20.02.2020 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

Luna ianuarie 2020

Nr.crt.

Document

Pdf

1

Convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 28.01.2020, ora 12.30

Vizualizeaza

2

Proiectele de hotarare ale sedintei din data de 28.01.2020

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 20 guests online