September 22, 2020, 8:38 pm
Home Convocator sedinta si proiecte HCL 2020

PROIECTE HCL GIROV

2020

Luna septembrie 2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul si dispozitia 114/16.09.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 23.09.2020, ora 16.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1380/20.02.2004, încheiat între Consiliul Local Girov și domnul Atanase Petru, pentru o suprafață de 508 mp, teren aflat în domeniu privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Sportive de Fotbal Girov

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de atribuire în baza legii 15/2003 cu nr. 8673/09.09.2018 privind pe Apetroaiei Dumitrel

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pentru anul 2020

Vizualizeaza


Luna august 2020

Nr.crt

Document

Pdf

1

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Bugetului local ala Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor fiscale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Comunei Girov

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive de Fotbal Girov, Neamt

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

5

Proiect de hotatare privind asumarea/neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de licitatie aferente "Programului pentru scoli", pentru anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

Dispozitii

Nr.crt

Document

 

Pdf

1 Dispozitia 96/12.08.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 18.08.2020, ora 15.30 Vizualizeaza
2 Anuntul 12329/27.08.2020 privin convocarea Consiliului Local Girov in sedinta de indata in data de 27.08.2020, ora 16.00 Vizualizeaza

Luna iulie 2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1 Dispozitia 88/06.07.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 13.07.2020, ora 15.30 Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare 56 din 06.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august si septembrie 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare 57 din 06.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta persoanelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase pe raza comunei Girov

Vizualizeaza

4

Proiecte de hotarare 58 din 06.07.2020 privind rezilierea contractului de atribuire in baza legii 15/2003 cu nr. 9818/05.10.2010 privind pe Mardare Ana-Maria

Vizualizeaza

5

Proiecte de hotarare 59 privind aprobarea Listei de repartizare in vederea atribuirii locuintelor destinate inchirierii, construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

6

Proiecte de hotarare 60 din 06.07.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

Luna iunie 2020 - sedinta 26.06.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Dispozitia 80/17.06.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pentru data de 26.06.2020, ora 15,30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind ocuparea definitivă a 12,5 mp , din domeniul public al comunei Girov, pentru amplasarea stâlpilor necesari realizării obiectivului de investiţie"Infiinţare cablu cu

fibre optice Orange în judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Băeşu Georgeta

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal, pentru introducerea suprafeţei de 3100 mp teren extravilan în intravilanul comunei Girov, teren situat în punctul "Deal Turtureşti"

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei .conform indicelui de inflaţiei pentru contractul de închiriere a 55,45 mp spaţiu ocupat de către SC FARMACIA HUMANITAS SRL

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind acordarea de bonificaţii cu prorogarea termenului de până la 30 iunie inclusive pe anul 2020

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare pentru obiectivul de investiţii- "Modernizare drumuri locale în comuna Girov,judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

9

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului ARAVEICEI CONSTANTIN în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

10

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei NĂDĂŞANU MARIETA în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

Luna mai 2020 - sedinta 22.05.2020

Nr.crt.

Proiecte HCL Girov pe luna

mai 2020

Vizualizare

7297/15.05.2020

Anunt 7297/15.05.2020 privind convocarea CL Girov sin sedinta ordinara in data de 22.05.2020

Vizualizeaza

41

Proiect de hotarare privind abrogarea Anexei A, art.484, care stabileste taxa speciala pentru oficierea casatoriei din Hotararea Consiliului Local nr. 110 din 28.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Vizualizeaza

42

Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de pasunat, conform indicelui de inflatie pentru contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune din domeniul privat al comunei, pentru anul 2020

Vizualizeaza

43

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data 31.03.2020

Vizualizeaza

44

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

45

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive de Fotbal Girov Neamt

Vizualizeaza

46

Proiect de hotarare  privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

47

Proiect de hotarare  privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pe anul scolar 2019-2020 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Girov

Vizualizeaza

 

Luna aprilie 2020 - sedinta 29.04.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

6258/

21.04.2020

Anunt privind convocarea Consiliului Local Giirov in sedinta ordinara in data de 29.04.2020, ora 15

Vizualizeaza

36

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chiuaru Neculai în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

37

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Boţu Genoveva - Lăcrămioara şi vacantarea

Vizualizeaza

38

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Mai, Iunie şi Iulie 2020

Vizualizeaza

39

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Vizualizeaza

40

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Vizualizeaza

 

Luna martie 2020 - sedinta 27.03.2020

Nr.crt.

Proiecte de hotarari

Pdf

  Anuntul 4730/19.03.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 27.03.2020, ora 15,00 Vizualizeaza

1

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Năfareanu Iulian - Constantin şi vacantarea locului de consilier loca

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre prin care se act de încetarea mandatului de consilier al domnului ENACHE VASILE

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " AQUA NEAMŢ" şi modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, pentru persoanele apte de muncă de pe raza comunei Girov,beneficiare ale prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare.

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M.SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare ,pentru proiectul obiectivului de investiţii - Modernizare drumuri locale în comunaGirov jud. Neamţ.

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea înlesnirilor la plată sub formă de scutiri aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor şi ale altor obligaţii la bugetul local ,datorate de către contribuabili ai bugetului local al comunei Girov pe anul fiscal 2019

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea ,evidenţa şi radierea vehicolelor a căror proprietari îşi au domiciliul , reşedinţa ori sediul pe raza comunei Girov care nu se supun înmatriculării

Vizualizeaza


Luna februarie 2020 - sedinta 28.02.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anunt privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta extraordinara pe luna februarie 2020 in data de 28.02.2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Februarie, Martie şi Aprilie 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale comunei Girov

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de păşunat nr. 1970 din 16.05.2011 încheiat între comuna Girov şi Baciu-Lupaşcu Ioan

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor staţii de autobuze/microbuze în satele Gura- Văii şi Popeşti din comuna Girov

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8 din 28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERU COM SERV

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de păşunat nr. 11228 din 24.08.2018 încheiat între comuna Girov

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza


Luna februarie 2020 - sedinta 20.02.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anunt privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe luna februarie 2020 in data de 20.02.2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare nr.17/20.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie si aprilie 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare nr.18/20.02.2020 privind aprobarea inchirierii pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare nr.19/20.02.2020 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

Luna ianuarie 2020

Nr.crt.

Document

Pdf

1

Convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 28.01.2020, ora 12.30

Vizualizeaza

2

Proiectele de hotarare ale sedintei din data de 28.01.2020

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 7 guests online