April 8, 2020, 3:01 pm
Home Convocator sedinta si proiecte HCL 2020

PROIECTE HCL GIROV

2020

Luna martie 2020 - sedinta 27.03.2020

Nr.crt.

Proiecte de hotarari

Pdf

  Anuntul 4730/19.03.2020 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 27.03.2020, ora 15,00 Vizualizeaza

1

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Năfareanu Iulian - Constantin şi vacantarea locului de consilier loca

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre prin care se act de încetarea mandatului de consilier al domnului ENACHE VASILE

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " AQUA NEAMŢ" şi modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, pentru persoanele apte de muncă de pe raza comunei Girov,beneficiare ale prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare.

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M.SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare ,pentru proiectul obiectivului de investiţii - Modernizare drumuri locale în comunaGirov jud. Neamţ.

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea înlesnirilor la plată sub formă de scutiri aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor şi ale altor obligaţii la bugetul local ,datorate de către contribuabili ai bugetului local al comunei Girov pe anul fiscal 2019

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea ,evidenţa şi radierea vehicolelor a căror proprietari îşi au domiciliul , reşedinţa ori sediul pe raza comunei Girov care nu se supun înmatriculării

Vizualizeaza


Luna februarie 2020 - sedinta 28.02.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anunt privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta extraordinara pe luna februarie 2020 in data de 28.02.2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Februarie, Martie şi Aprilie 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale comunei Girov

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de păşunat nr. 1970 din 16.05.2011 încheiat între comuna Girov şi Baciu-Lupaşcu Ioan

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor staţii de autobuze/microbuze în satele Gura- Văii şi Popeşti din comuna Girov

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8 din 28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERU COM SERV

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de păşunat nr. 11228 din 24.08.2018 încheiat între comuna Girov

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza


Luna februarie 2020 - sedinta 20.02.2020

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anunt privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe luna februarie 2020 in data de 20.02.2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare nr.17/20.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie si aprilie 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare nr.18/20.02.2020 privind aprobarea inchirierii pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare nr.19/20.02.2020 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

Luna ianuarie 2020

Nr.crt.

Document

Pdf

1

Convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 28.01.2020, ora 12.30

Vizualizeaza

2

Proiectele de hotarare ale sedintei din data de 28.01.2020

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online