January 20, 2020, 8:30 am
Home Proiecte HCL 2019
Proiecte HCL 2019

PROIECTE HCL 2019

Nr.crt.

Proiecte HCL Girov pe luna

august 2019

Vizualizare

1

Proiect HCL 1/16.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august, septembrie, octombrie 2019

Vizualizeaza

2

Proiect HCL 2/16.08.2019 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 30.06.2019

Vizualizeaza

3

Proiect HCL 3/16.08.2019 privind rezilierea unor contracte de atribuire la cererea beneficiarilor, dar si a contractelor unde titularii nu au respectat prevederile Legii 15/2003 si clauzele contractuale, conform Legii 15/2003

Vizualizeaza

4

Proiect HCL 4/16.08.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 1131 mp teren sintuat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

5

Proiect HCL 5/16.08.2019 privind asumarea/neasumarea resposnabilitatilor organizarii procedurilor de licitatie aferente "Programului pentru scoli" pentru anul 2019 - 2020

Vizualizeaza

6

Proiect HCL 6/16.08.2019 privind aprobarea vanzarii directe a suprafetei de 392mp teren intravilan, aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

7

Proiect HCL 7/16.08.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

8

Proiect HCL 8/16.08.2019 privind aprobarea Listei de repartizare in vederea atribuirii locuintelor destinate inchirierii, construite din fonduei ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

9

Proiect HCL 9/16.08.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

10

Proiect HCL 10/16.08.2019 privind aprobarea majorarii suprafetei de teren concesionate, de 2659mp, prin contractul nr. 12447/2008 privind pe SC BEGAM SRL, cu 192 mp teren ocupat de cu constructii provizorii situat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

11

Proiect HCL 11/16.08.2019 privind modificarea HCL 65/13.06.2019 privind reconstituirea islazurilor comunale

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

Proiecte HCL Girov pe luna

martie 2019

Vizualizare

1

Proiect HCL 1/15.03.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii 416/2019 in anul 2019

Vizualizeaza

2

Proiect HCL 2/15.03.2019 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

3

Proiect HCL 3/15.03.2019 privind aprobarea devizului general actualizat in baza OUG 114/2018 pentru obiectivul de investitie “Reabilitare Scoala Gimnaziala Prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

4

Proiect HCL 4/15.03.2019 privind desemnarea persoanei care va tine Registrul de evidenta al datoriei publice locale si Registrul de evidenta al garantiilor locale ale comunei Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza


Nr.crt.

Proiecte HCL Girov pe luna

feb 2019

Vizualizare

1

Proiect HCL 1/28.02.2019 privind rezilierea contractului de concesiune cu nr. 2488/10.03.2008 ,incheiat pentru suprafata de 3000 mp , teren din islazul comunal ,aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

2

Proiect HCL 2/28.02.2019 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere pentru suprafata de pajiste permanenta de 21,7 ha ce fac obiectul contractului de inchiriere nr.3704 din 05.05.2014 privind pe titular SC BIO GIN RAL SRL

Vizualizeaza

3

Proiect HCL 3/28.02.2019 privind inchirierea suprafetelor de pajisti permanente alocate prin atribuire directa si scoaterea la licitatie publica a pajistilor permanente ramase nealocate din domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

Proiect HCL 4/28.02.2019 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 12 din 10.01.2019 , prin care se aproba Devizul General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie " REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. CHEORGHE DUMITREASA COMUNA GIROV ,JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

Proiect HCL 5/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

Proiect HCL 6/28.02.2019privind aprobarea actelor aditionale la contractele de pasunat si inchiriere a suprafetelor de pajisti permanente aflate in domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt, si actualizarea taxei de pasunat, conform indicelui de inflatie pe anul 2018

Vizualizeaza

7

Proiect HCL 7/28.02.2019  privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2019, precum si preturile minime de concesionare a terenurilor

Vizualizeaza

8

Proiect HCL 8/28.02.2019 privind aprobarea Devizului General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investilie "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE DUMITRIASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT "

Vizualizeaza

9

Proiect HCL 9/28.02.2019 privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitie : "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

Proiect HCL 10/28.02.2019privind modificarea si completarea Nomenclatorului Stradal al comunei Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza

11

Proiect HCL 11/28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile Februarie ,Martie si Aprilie 2019

Vizualizeaza

Nr.crt.

Proiecte HCL

Vizualizare

1

Proiect HCL 1/30.01.2019  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliul Local al comunei Girov,in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

2

Proiect HCL 2/30.01.2019 privind aderarea comunei GIROV la Asociatia Comunelor din Romania

Vizualizeaza

3

Proiect HCL 3/30.01.2019 pentru aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016

Vizualizeaza

4

Proiect HCL 4/30.01.2019  privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

5

Proiect HCL 5/30.01.2019 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

Proiect HCL 6/30.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018

Vizualizeaza

7

Proiect HCL 7/30.01.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu 01.01.2019

Vizualizeaza

8

Proiect HCL  8/30.01.2019privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020

Vizualizeaza

9

Proiect HCL 9/30.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public si privat al Comunei Girov, judetul Neamt, inscris in Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1356 / 2001, cu modificarile si completdrile ulterioare, precum si a inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

Proiect HCL 10/30.01.2019  privind aprobarea Devizului General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investilie: "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORCHE DUMITREASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

11

Proiect HCL 11/30.01.2019 privind aprobarea devizul general pentru obiectivul de investitie: "Modernizare Sistem de Iluminat Public stradal in Comuna Girov, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

12

Proiect HCL 12/30.01.2019 privind aprobarea devizul general cu indicatorii tehnico-economici care se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala 3, pentru investitia "Modernizarea infrastructuri rutiere din comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 11 guests online