March 22, 2019, 6:19 am
Home Proiecte HCL 2019
Proiecte HCL 2019

PROIECTE HCL 2019

Nr.crt.

Proiecte HCL Girov pe luna

martie 2019

Vizualizare

1

Proiect HCL 1/15.03.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii 416/2019 in anul 2019

Vizualizeaza

2

Proiect HCL 2/15.03.2019 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

3

Proiect HCL 3/15.03.2019 privind aprobarea devizului general actualizat in baza OUG 114/2018 pentru obiectivul de investitie “Reabilitare Scoala Gimnaziala Prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

4

Proiect HCL 4/15.03.2019 privind desemnarea persoanei care va tine Registrul de evidenta al datoriei publice locale si Registrul de evidenta al garantiilor locale ale comunei Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza


Nr.crt.

Proiecte HCL Girov pe luna

feb 2019

Vizualizare

1

Proiect HCL 1/28.02.2019 privind rezilierea contractului de concesiune cu nr. 2488/10.03.2008 ,incheiat pentru suprafata de 3000 mp , teren din islazul comunal ,aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

2

Proiect HCL 2/28.02.2019 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere pentru suprafata de pajiste permanenta de 21,7 ha ce fac obiectul contractului de inchiriere nr.3704 din 05.05.2014 privind pe titular SC BIO GIN RAL SRL

Vizualizeaza

3

Proiect HCL 3/28.02.2019 privind inchirierea suprafetelor de pajisti permanente alocate prin atribuire directa si scoaterea la licitatie publica a pajistilor permanente ramase nealocate din domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

Proiect HCL 4/28.02.2019 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 12 din 10.01.2019 , prin care se aproba Devizul General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie " REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. CHEORGHE DUMITREASA COMUNA GIROV ,JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

Proiect HCL 5/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

Proiect HCL 6/28.02.2019privind aprobarea actelor aditionale la contractele de pasunat si inchiriere a suprafetelor de pajisti permanente aflate in domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt, si actualizarea taxei de pasunat, conform indicelui de inflatie pe anul 2018

Vizualizeaza

7

Proiect HCL 7/28.02.2019  privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2019, precum si preturile minime de concesionare a terenurilor

Vizualizeaza

8

Proiect HCL 8/28.02.2019 privind aprobarea Devizului General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investilie "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE DUMITRIASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT "

Vizualizeaza

9

Proiect HCL 9/28.02.2019 privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitie : "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

Proiect HCL 10/28.02.2019privind modificarea si completarea Nomenclatorului Stradal al comunei Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza

11

Proiect HCL 11/28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile Februarie ,Martie si Aprilie 2019

Vizualizeaza