October 27, 2021, 12:20 pm
Home Scoli si gradinite
Scoli si gradinite

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE DUMITREASA"

GIROV

DEVIZA

Asigurarea caracterului funcţional al procesului de învăţământ, prin desăvârşirea actului de a educa, astfel încât educaţia să inducă autoeducaţia iar elevul de azi să devină omul de mâine, garanţie solidă a viitorului unei societăţi care are nevoie de el.

MISIUNE

Obiectivul nostru general îl constituie democratizarea sistemului educativ, creşterea calităţii învăţământului şi creşterea rolului social al educaţiei prin:

 • promovarea învăţării prin implicare activă ;
 • măsurarea performanţelor calitativ, adică prin capacităţile elevului de a aplica în situaţii noi cunoştinţele şi competenţele dobândite, prin capacitatea de a rezolva probleme şi de a coopera cu ceilalţi şi nu prin măsurarea performanţelor cantitativ, prin volumul de cunoştinţe memorizate şi reproduse de elev;
 • optimizarea procesului de învăţământ prin receptivitate la toate cerinţele reformei;
 • pregătirea elevilor pentru integrarea lor cu succes în viaţa socială, promovarea colaborării între şcoli;
 • dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico-materiale a şcolii;
 • schimbarea mentalităţii în vederea comunicării, în scopul deprinderii elevilor de a primi şi a transmite mai uşor informaţiile;

VALORI

Cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala "Gheorghe Dumitreasa" Girov pun în centrul atenţiei copilul crezând în următoarele valori :

 1. Toţi copiii au aptitudini pentru anumite domenii, care trebuie descoperite, de aceea obiectivul şcolii este acela de a îmbunătăţi continuu performanţele lor şi a încrederii în sine prin recunoaşterea şi încurajarea oricăror acumulări ;
 2. Programul de reformă structurală a învăţământului românesc este o punte către generaţia de mâine
 3. Cadrele didactice trebuie să fie facilitatori şi mentori nu doar manageri , supervizori, lectori sau instructori;
 4. Sistemul de apreciere al activităţii membrilor colectivului didactic şi auxiliar este structurat pe creşterea încrederii în sine şi a competenţelor .
 5. Întreaga atenţie este concentrată asupra beneficiarilor interni şi externi.

Şcoala Girov a luat fiinţă în 1865, cu sprijinul oamenilor avuţi din sat şi a funcţionat la început cu frecventarea cursurilor şcolare de către 37 de băieţi iar primul învăţător se numea Constantin Danobisu.

Între anii 1910 – 1912 s-a construit localul şcolii, de tipul ,,Casa Şcoalelor” - o clădire temeinică, cu două săli de clasă din cărămidă. S-a realizat prima bibliotecă, cu 500 de volume şi o casă de ,,sfat şi citire” - unde se întruneau locuitorii dornici de informaţii culturale şi de ştiri din actualitate.

În 1935 şcoala avea 217 elevi înscrişi în clasele I – IV şi patru posturi de învăţători.

Între anii 1949 – 1951 s-a construit localul de şcoala ( o parte din şcoala existentă) prin munca voluntară a tuturor locuitorilor ce avea în dotare 4 săli de clasă, o cancelarie şi o sală de spectacole de 18 m, unde se găseau Căminul Cultural şi Biblioteca Comunală.

Şcoala Căciuleşti a luat fiinţă în anul 1865, la început cu 17 elevi, toţi fiind băieţi – învăţătorul D. Hogea asigurând mimimul de cunoştinte copiilor din sat. În acest local învăţau şi copiii din Verşeşti si Gura Văii.

Localul actual al Şcolii Căciuleşti a fost construit în 1920, de către latifundiarul Dimitrie Corbu, în amintirea fiicei sale, Eugenia, disparută la o vârstă fragedă.

Astăzi, ea răspunde cerintelor moderne de educare a tinerilor în spiritul unei educaţii la standarde europene.

Şcoala Gura Văii este infiintată la 1859, avînd ca învăţător pe preotul C. Trifan până în 1865. Au urmat Ghe. Juncu, D. Hogea, C. Teofănescu Gribicea.

Celelalte şcoli din comună au fost înfiinţate după anul 1910: Şcoala Dănesti în anul 1911, Şcoala Boţeşti în anul 1918, Şcoala Turtureşti în 1940.

Este formata din 11 spaţii de învătămant din care 3 sunt în conservare

Scoala Gimnaziala "Gheorghe Dumitreasa" Girov

Are în componenţă 9 săli de clasă din care:

 • 1 sala de calculatoare AEL;
 • 1 sala in care îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Comunală;
 • 1 sală de clasă în care funcţionează şi biblioteca şcolară
 • 6 săli de clasa
 • secretariat, birou director, cancelarie
 • un grup social interior

Urmează să se mai construiască o sală de sport cu două sali de clasă în alt corp şi să se facă extindere la spaţiul existent cu 4 spaţii de invăţămant

Dotari materiale:

- 1 televizor, 3 radiocasetofoane, 5 calculatoare, 6 imprimante, 2 copiatoare, un videoproiector, 3 aparate de filmat si fotografiat, fond de carte 8200 volume.

Şcoala este dotată cu centrală termică pe combustibil solid si dispune de reţea de apă potabilă în interior

Grădiniţa Girov_este in constructie

Ca dotare au 1 televizor, radiocasetofon, un calculator şi imprimantă.

Şcoala Căciuleşti

Corp A are în componenţă:

4 săli de clasă din care:

 • 3 Sali pentru invăţământ gimnazial
 • 1 sală pentru Clubul timpului liber,
 • 1 toaletă interioară
 • 1 magazie materiale

Corpul A este dotat cu centrală termică pe combustibil solid şi dispune de reţea de apă potabilă în interior.

Corpul B are în componenţă 4 săli de clasă, din care:

 • 1 sală pentru grădiniţă,
 • 2 săli învăţământ primar,
 • 1 sală pentru învăţământ gimnazial,
 • 1 sală pentru cancelarie,
 • 1 sală pentru cabinet.

Corpul şcolar B are centrală termică folosind curentul electric şi dispune de apă curentă.

În dotare există: trei televizoare, trei calculatoare, o imprimanta,un copiator şi două multifuncţionale, un aparat de fotografiat, doua videoproiectoare, patru casetofoane, doua frigidere, fond de carte: 1920 volume.

Şcoala Gura Văii are în componenţă cinci săli de clasă, după cum urmează:

 • 1 sală grădiniţă,
 • 3 săli învăţământ primar,
 • 1 sală – Cabinet de ecologie,
 • 1 cancelarie
 • 1 un grup social interior;

Are în dotare următoarele materiale: două televizoare, două calculatoare, două multifunctionale, un videoproiector, un aparat foto, un radiocasetofon,un frigider.

Conducere:

 • Director - Molcăluţ Georgeta Florentina
 • Secretar - Araveicei Simona
 • Contabil - Vornicu Floarea

Contact:

Scoala Gimnaziala "Gheorghe Dumitreasa" Girov

telefon/fax: 0233 291042

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 13 guests online