Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Calea Romanului,nr.337
Loc Girov, Jud. Neamț

E-mail

girov@nt.e-adm.ro

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

Image

HCL Girov pe anul 2020

HCL GIROV PE LUNA IANUARIE 2020

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

ian 2020

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2020 privind aprobarea inregistrarii cu deficit a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019

Vizualizeaza

3

HCL 3/09.01.2020privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local pe anul 2020 a excedentului rezultat la finele anului 2019 al institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii

Vizualizeaza

4

HCL 4/20.01.2020 privind aprobarea realizarii investitiei “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 5/20.01.2020 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

6

HCL 6/28.01.2020 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003

Vizualizeaza

7

HCL 7/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului peivat al comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 8/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERUL COM SERV SRL, cu sediul in comuna Girov, satul Caciulesti

Vizualizeaza

9

HCL 9/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2695 din 29.03.2012 incheiat intre comuna Girov si Anton N. Vasile

Vizualizeaza

10

HCL 10/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5300 din 03.05.2017 incheiat intre comuna Girov si doamna Savin Claudia

Vizualizeaza

11

HCL 11/28.01.2020 privind actualizarea taxelor de concesiune cu indicele preturilor de consum si a ratei inflatiei pentru anul 2020

Vizualizeaza

12

HCL 12/28.01.2020 privind rezilierea de drept a contractelor de pasunat (inchiriere) pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat a Comunei Girov

Vizualizeaza

13

HCL 13/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Comunei Girov

Vizualizeaza

14

HCL 14/28.01.2020 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu 01.01.2020

Vizualizeaza

15

HCL 15/28.01.2020 privind modificarea si completarea HCL nr.110/28.12.2019 privind stabilirea nivelurilor iimpozitelor si taxelor locale ppentru anul 2020

Vizualizeaza