Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Calea Romanului,nr.337
Loc Girov, Jud. Neamț

E-mail

girov@nt.e-adm.ro
Image

Obligatiile PF si PJ privind Registrul Agricol

Obligatiile PF si PJ privind Registrul Agricol

În atenția locuitorilor comunei Girov      Registrul Agricol este un document oficial ce păstrează evidența gospodăriilor populației și a societăților/asociațiilor agricole, dar și a oricăror persoane fizice și/sau juridice care au în folosință sau proprietate terenuri și/sau animale.
    Registrul Agricol asigură baza de date pentru îndeplinirea solicitărilor adresate de către fermieri, cum ar fi:
      – eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deținerea parcelelor agricole, a animalelor și a păsărilor;
     – eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii;
     – eliberarea adeverințelor privind calitatea de producător agricol;
     – eliberarea adeverințelor privind starea materială pentru situații de asistență/protecție socială;
     – eliberarea adeverințelor ca dovadă a adresei de domiciliu;
     – alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Registrul Agricol 2023: termene pentru depunerea declarațiilor
Legislația în vigoare menționează persoanele care sunt obligate să depună o declarație anuală la Registrul Agricol:
      ● Persoanele fizice cu domiciliul în localitate;
      ● Persoanele fizice cu domiciliul în altă localitate, dar care dețin bunuri pe raza localității respective;
       ● Persoanele juridice cu sediul social în localitate;
       ● Persoanele juridice cu sediul social în alte localități, dar care dețin bunuri pe raza localității.

Astfel, anul acesta, termenele pentru prezentarea declarațiilor sunt următoarele:
         – 5 ianuarie – 1 martie 2023, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitate cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent;
       – 1 – 31 mai 2023, pentru datele privind modul de folosință al terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

            Persoanele fizice și juridice au obligația de a anunța autoritățile locale și în afara acestor intervale, în cazul în care au apărut modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția schimbării.
        .