Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Calea Romanului,nr.337
Loc Girov, Jud. Neamț

E-mail

girov@nt.e-adm.ro

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

Image

HCL Girov pe anul 2016

HCL GIROV PE LUNA IANUARIE 2016

Nr.
crt.

HCL Girov pe luna

ianuarie 2016

Vizualizare

1

HCL 1/28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de alimentare cu apa, sat Turturest, Comuna Girov, judetul Neamt" precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

Vizualizeaza

2

HCL 2/28.01.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Extindere sistem de alimentare cu apa, sat Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 3/28.01.2016 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 4/28.01.2016 privind aprobarea scoaterii la licitatie a doua parcele de 500 mp. in satul Caciulesti

Vizualizeaza

5

HCL 5/28.01.2016 privind preluarea unui contract de concesiune

Vizualizeaza

6

HCL 6/28.01.2016 privind extinderea retelei  electrice LEA 20 Kv + PTA pentru alimentarea cu energie electrica a cartierului de locuinte Paradiso

Vizualizeaza

7

HCL 7/28.01.2016 privind aprobarea inlocuirii lampilor stradale din comuna Girov, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2016 privind avizarea refacerii PUG-ului comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 1, Judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 10/31.01.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 11/31.01.2016 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Girov din data de 28.01.2016

Vizualizeaza