Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Calea Romanului,nr.337
Loc Girov, Jud. Neamț

E-mail

girov@nt.e-adm.ro

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

Image

HCL Girov pe anul 2017

HCL GIROV PE LUNA IANUARIE 2017

Nr.
crt.

HCL Girov pe luna

ianuarie 2017

Vizualizare

1

HCL 1/06.01.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov pentru 2017

Vizualizeaza

2

HCL 2/06.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Girov pentru anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2017  prin care se ia act de validarea mandatului de consilier al domnului Catana Constantin

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2017 privind aprobarea vinzarii directe a unui teren cu suprata de 1005 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov , doamnei Macovei Ana-Maria

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2017 privind acordarea unor ajutoare banesti

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exercitarii prerogativelor prevazute de art.27 din Legea nr.51 din 2006 privind serviciilor comunitare de utilitati publice

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2017 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 11 mp, pentru amplasarea stalpilor electrici in extravilanul satului Girov ,comuna Girov, judetul Neamt pe marginea drumului national a DN 15D si a drumului de exploatare DE790 si acordarea dreptului de acces neconditionat al personalului de exploatare, intretinere si interventii de la depozitul judetean de deseuri nepericuloase Girov sau a unui agent economic specializat, desemnat de catre Consiliul Judetean Neamt , pentru interventii la reteaua de iluminat proiectata a intersectiei dintre drumul national a DN15D si a drumului de exploatare DE790 pe toata durata de existenta a obiectivului

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2017 privind privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie, aprilie 2017

Vizualizeaza