Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Calea Romanului,nr.337
Loc Girov, Jud. Neamț

E-mail

girov@nt.e-adm.ro

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

Image

HCL Girov pe anul 2015

HCL GIROV PE LUNA IANUARIE 2015

Nr.crt

HCL Girov luna

ianuarie 2015

Vizualizare

1

HCL 1/30.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie , martie si aprilie 2015

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2015 privind transformarea functiei publice vacante de executie in cadrul biroului financiar contabil din inspector I grad profesional superior in inspector I grad profesional principal

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta a doamnei Pahome Doina Elena , doamnei Strajeru Maria si domnului Coman Dumitru

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2015 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2015-2016

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2015 privind acoperirea deficitului aferent sectiuni de dezvoltare pe anul 2014 cu suma de 390.000 lei, din excedentul bugetului local existent la data de 31.12.2013

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2015 privind anularea contractului de concesiune nr.4740/19.07.2004

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2015 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier a domnului Enache Vasile

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2015 privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2015, precum si preturile minime de concesiune a terenurilor

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2015 privind aprobarea scoaterii unor mijloace fixe din patrimoniul comunei Girov, in vederea declasarii si valorificarii

Vizualizeaza

10

HCL 10/30.01.2015 privind validarea mandatului de consilier a domnului CIOBANU NECULAI

Vizualizeaza